Ytring

Tid for endring, NTNU: Likeverdige grader krever likeverdige seremonier

Som studenter har vi store forventninger om at NTNU nå tar ansvar for å gi alle studenter en verdig avslutning på studiet. Studentene mener en felles avslutningsseremoni er beste løsning, skriver ledergruppa i Studenttinget.

Ledergruppa, her ved noen av dem:, består av Didrik Nohre Lønvik Gina Kristine S. Aarheim Aksel Kvamme Aase Ingrid Darell Holm Henrik Vorkinn Sigrid Blystad Anders Lie Hagen og Matilde Brox Bordal.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Studenter opplever i dag svært ulike avslutninger på sine utdanninger. Noen får verken seremoni eller rose, mens andre møter storstilte arrangementer med mulighet for å invitere foreldre. Hvorfor skal avslutningen av et ingeniørstudium markeres mer høyverdig enn endt sykepleie- eller geografiutdanning? 

Alle grader avlagt ved NTNU må betraktes som likeverdige på tvers av fakulteter og studieprogram, og følgelig fortjener alle kandidater en likeverdig avslutningsseremoni. Det har gått år siden studentene først løftet utfordringen. Generasjoner av tillitsvalgte på program-, institutt- og fakultetsnivå har delt sine medstudenters opplevelser av å bli nedprioritert. Ressursmangel har gitt lite fremdrift i arbeidet med felles utmatrikulering. 

På mandag har NTNUs sentrale utdanningsutvalg saken på sitt bord. Det er foreslått flere alternativ. Blant annet at IV, NV, IE og deler av ØK fortsetter med sitt storstilte arrangement som i dag, mens SU, HF, AD, MH og resten av ØK bruker samme rigg enten før eller etter for et tilsvarende arrangement. I Gjøvik og Ålesund er det foreslått en felles avslutningsseremoni for alle instituttene, under samme modell som immatrikuleringen. 

Dersom enkelte fakulteter velger å ikke gå for forslaget, forventer vi at dere selv tar initiativ og ansvar. Hvilket organisatorisk nivå som står ansvarlig for arrangementet trenger ikke være av avgjørende betydning. Allikevel har vi studenter erfart at hvem som får ansvaret – dessverre – har stor betydning for hva slags avslutning studentene får. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Vi har ikke lenger tillit til at hvert fakultet og institutt selv prioriterer ressurser slik at alle studieprogram får en verdig avslutning. I stadig strammere tider vil et samarbeid om felles utmatrikulering være et godt minimum for alle studenter ved NTNU. Med 8 fakultet og 55 institutt vil det alltid bli strekk i laget i hva slags ressurser og vilje den enkelte enhet, instituttleder eller studieprogramleder har. Noen har ikke råd til et laminert diplom, mens andre får treretters. I mange tilfeller får studentene selv ansvar. Vi ber ikke om at forskjellene oppheves; vi ber kun om at studenter skal oppleve å være en del av den samme institusjonen - ett NTNU.