Ytring

Haster: En oppfordring til personer med nedsatt funksjonsevne

Oppfordringen ledsages av en oppskrift, og omfatter dessuten alle som bryr seg om universell utforming.

Universell utforming: Hvordan er det å komme seg rundt på campus i en rullestol? Ill.foto.
Publisert

Vi vil med dette oppfordre alle ansatte og studenter til å stille spørsmål om universell utforming denne uken. Denne uken er nemlig «Brukers Funksjonsbeskrivelse» for hvert fakultet ute på høring. Det betyr, at hvert institutt på hvert fakultet har samlet inn tall på antall studenter, behov for spesialareal, type aktivitet, enerom, fellesarealer og materialoppbevaring med mer. Alt dette legger grunnlaget for å regne ut kvadratmeterbehov for det som skal bli ny campus på NTNU i Trondheim.

NTNU sier at de ikke har senket ambisjonsnivået i videre campussamling, men likevel finner vi ikke svar på hvor kvadratmeterne, kvalitetene og bruksbeskrivelsene for å sikre universell utforming ligger i disse utregningene, eller en beskrivelse av disse “brukerne”.

Etter det vi vet, har ikke referansegruppen som skal sørge for at brukerbehovene til mennesker med funksjonsvariasjon, blitt tatt med i alle disse funksjonsbeskrivelsene. Fordi NTNU ikke har involvert representanter for funksjonshemmedes rettigheter i denne prosessen, har vi litt hastverk. Vi har ikke råd til etterpåklokskap, et eksempel er Helgasetr der interesseorganisasjoner for funksjonshemmede erfarer ulike forståelse i NTNU og Statsbygg av universell utforming i bygget Helgasetr. Risikoen er at vi får et bygg som ekskluderer studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne, et bygg som vil stå i hundre år. Vi risikerer det samme for hele Campusprosjektet når referansegruppens erfaringer og kompetanse ikke blir brukt. Du kan bidra til å bevisstgjøre NTNU sitt ansvar, det er NÅ vi må gi beskjed om hvordan framtidens Campus må være for å inkludere mangfoldet.

Vi oppfordrer derfor alle studenter og ansatte med funksjonsvariasjon, både mentalt, nevrogent og fysisk, og forkjempere for universell utforming ellers, om å be om å få se dokumentet. Deretter kan du gi innspill til eget fakulteter og institutter. Spør gjerne direkte, hvor er jeg eller min kollega med i denne beskrivelsen, av kontor/forelesningssal/utstillingsområde/verksted/inngangsparti/spisesal osv. Spørsmål du kan stille er (tilpass gjerne til dine behov og/eller erfaringer):

· Vil jeg, som underviser/foreleser, ha et sted å sette meg ned mellom gruppeveiledningene og sjekke mail?

· Vil jeg, som ammende, ha et sted hvor jeg kan amme?

· Vil jeg, som har problemer med konsentrasjonen, kunne bruke grupperommet uten å bli forstyrret av folk som går forbi?

· Vil jeg, som underviser/foreleser, kunne lese all den nødvendige informasjonen i forhold til sikkerhet på campus?

· Vil jeg som hører dårlig ha gode lytteforhold og optimale lysforhold i ulike typer rom?

· Vil jeg som underviser/foreleser ha undervisning i klasserom som alle studenter kan bruke?

· Vil jeg, som student med migrene, kunne ta en pause i et stille rom mens medisinen fungerer?

· Vil jeg, som rullestolbruker, kunne benytte sagen i verkstedet med den beskrivelsen som er gitt?

· Vil jeg, som har fremkommelighets-utfordringer, kunne presentere min sluttoppgave på samme scene uten å be om hjelp?

· Vil jeg som underviser ha ferdighetsrom/lab som er tilgjengelig for alle ?

· Vil jeg, som utvekslingsstudent/annen utfordring, kunne navigere og finne frem på campus?

Det er bare å fylle på - viktigst er at du spør, viser at du er her, og etterspør universell utforming i framtidas Campus.