Universitetet i Stavanger klager inn NOKUT etter psykologiavslag

Universitetet i Stavanger fikk avslag på søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Nå reagerer det på søknadsbehandlingen og vil ha avslaget omgjort.

Universitetet i Stavanger fikk avslag på søknad til NOKUT om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Nå vil universitetet i oljebyen ha omkamp.
Universitetet i Stavanger fikk avslag på søknad til NOKUT om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Nå vil universitetet i oljebyen ha omkamp.
Publisert

Urimelig lang saksbehandlingstid, manglende dialog og manglende tillit til institusjonene er noe av det Universitetet i Stavanger reagerer på i sin klage på NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

UiS søkte NOKUT om profesjonsstudium 15. oktober 2021. Først 12 måneder senere kom en foreløpig konklusjon, der UiS kun fikk tre uker på seg til å svare. Deretter tok det ytterligere fire måneder før svaret fra NOKUT kom, med endelig avslag 14. februar 2023.

– Vi stiller spørsmål ved om det var en slik prosess Stortinget og regjeringen så for seg da man åpnet for at nye institusjoner kunne søke akkreditering til rettsvitenskap, psykologi og teologi. Prosessen bærer preg av rigid kontroll fremfor kvalitetsutvikling, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS i en pressemelding.

Hvis klagen ikke blir tatt til følge og avslaget omgjort, må UiS sende en helt ny søknad. UiS har fått beskjed om at en ny søknad ikke vil behandles før i 2024.