Utvalg satt ned for å evaluere finansiering av høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet vil ha mer ut av de offentlige milliardene som finansierer norsk utdanning og forskning. Nå skal et utvalg evaluere pengebruken.

Siri Hatlen skal lede utvalget som skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler
Publisert

I 2021 mottar norske universiteter og høyskoler over 40 milliarder fra staten for finansiering av utdanning og forskning. I tillegg kommer midler fra blant annet Norsk forskningsråd. Mandatet til utvalget er å vurdere helheten i den statlige finansieringen, opplyser Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding torsdag.

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker. Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utvalget opprettes i etterkant av stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Nylig avgått styreleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Siri Hatlen, leder utvalget. Rapporten skal overleveres KD innen 15. mars neste år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.