Ytring

Misvisende om frafall og stryk blant vernepleierstudentene

- Vi tar på det sterkeste avstand fra at studenter utsettes for straff eller represalier, slik det påstås, skriver ledere for vernepleierutdanningen i dette svaret på kritikken mot utdanningen.

- Vi vil tidlig i høst ta initiativ til dialog med de studenttillitsvalgte ved bachelor i vernepleie vedrørende tematikken som er løftet opp av de anonyme studentene, skriver Kermit og Bjørgen i dette tilsvaret.
- Vi vil tidlig i høst ta initiativ til dialog med de studenttillitsvalgte ved bachelor i vernepleie vedrørende tematikken som er løftet opp av de anonyme studentene, skriver Kermit og Bjørgen i dette tilsvaret.
Publisert Sist oppdatert

For oss ved studieprogram for bachelor i vernepleie er uteksaminering avbachelorstudentene «vårens vakreste eventyr». Det er en høytidelig dag og en fin anledning for oss til å takke for tiden studentene har vært ved NTNU. Vernepleiere gjør en viktig jobb i samfunnet. Vi trenger gode vernepleiere og også gode vernepleierstudenter. En oppfordring om «å snakke pent om oss» var myntet på å fremsnakke både vårt viktige fagfelt og studium. Det er leit at noen har oppfattet dette som en instruks. Dette var absolutt ikke intensjonen for faglæreren som holdt årets utmatrikuleringstale.

Når det gjelder kvaliteten på bachelor i vernepleie, så beskrives det i leserinnlegget en virkelighet som vi ikke kjenner oss igjen i. Det fremsettes en rekke udokumenterte og feilaktige påstander. For eksempel vises det til at innføringsemnet har en strykprosent på 25 %. Vi vet ikke hvilket emne det siktes til her, men emnene i utdanningens første semester i 2021 hadde en strykprosent på 2 og 5 %. Videre vises det til et frafall på 40 %. Frafallsproblematikk er en utfordring for all høyere utdanning, slik en rapport fra SSB i februar 2022 formidler. Frafallet i høyere utdanning er aller størst for masterutdanninger (40 %) og for bachelorutdanninger (25 %). For kullet med oppstart i 2019, hadde bachelor i vernepleie et frafall på rundt 15 % frem til uteksaminering våren 2022.

Det stemmer at vernepleierutdanningen ved NTNU har lav skåre på noen områder i Studiebarometeret. Vi skulle selvfølgelig gjerne sett at resultatene var bedre. Gjennom kvalitetssystemet jobber vi hele tiden med å forbedre kvaliteten i utdanningen. I dette viktige arbeidet bruker vi aktivt studenters tilbakemeldinger via referansegrupper, evalueringsskjema og studiebarometerets resultat.

Vi tar på det sterkeste avstand fra at studenter utsettes for straff eller represalier, slik det påstås. Vi setter profesjonalitet høyt og ønsker alle innspill som kan gjøre oss bedre, velkomne. Det er svært alvorlig dersom noen opplever seg sjikanert eller straffet. Slike hendelser bør rapporteres gjennom de kanaler NTNU har for varsling.

Det er nyttig med tilbakemeldinger fra våre studenter, men når alvorlige påstander fremsettes anonymt og udokumentert er det utfordrende å finne ut hvordan vi kan forbedre oss. Vi vil imidlertid tidlig i høst ta initiativ til dialog med de studenttillitsvalgte ved bachelor i vernepleie vedrørende tematikken som er løftet opp av de anonyme studentene.