språkrådet

Vil gi universitetene bot om de bryter språkloven

Språkrådet vil innføre bot for høgskoler, universiteter og andre i kunnskapssektoren som ikke følger kravet om å veksle mellom bokmål og nynorsk.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, synes det er pinlig at så mange utdannings- og forskningsinstitusjoner bryter språkloven.
Publisert

Språkrådet førte tilsyn med 31 virksomheter i 2022. Ingen av dem tilfredsstilte det lovpålagte kravet om å veksle mellom bokmål og nynorsk, skriver Khrono.

Blant disse er alle universiteter og høgskoler, samt en rekke forvaltningsorganer som for eksempel Forskningsrådet. I de fleste tilfeller blir nynorsk marginalisert. Flere av de største forsknings- og utdanningsinstitusjonene er fremdeles langt unna å nå det lovpålagte kravet om å bruke minst 25 prosent nynorsk.

Språkloven ble innført 1. januar 2022, men har ikke ført til endring, mener direktør Åse Wetås i Språkrådet.

– Vi synes det er sørgelig at en stat må sanksjonere mot seg selv. Loven i seg selv burde være et kraftig nok virkemiddel. Men vi ser ikke at den nye språkloven har ført til positiv endring. Dette handler om mer enn at institusjonene lar være å bruke nynorsk. De gjør det vanskeligere å holde på hovedmålsettingen i den norske språkpolitikken om at norsk skal være samfunnsbærende språk, i og med at nynorsk er en del av det norske språket, sier hun.

Språkrådet ber nå om et møte med Kunnskapsdepartementet for å «drøfte hvordan det kan bli slutt på de systematiske bruddene på språkloven i denne sektoren».

I tillegg mener Språkrådet at straffetiltak må vurderes, for eksempel dagbøter.