Ytring:

Fagland er mye brukt

Det er ingen løsninger som passer for alle, men så langt ser Fagland ut til å være et populært tilbud som passer for mange, skriver prorektor Marit Reitan som svar til Margrethe C. Stang.

Prorektor Marit Reitan sier at ett av målene med Fagland er at lokalene skal bidra til å forebygge ensomhet blant studenter.
Prorektor Marit Reitan sier at ett av målene med Fagland er at lokalene skal bidra til å forebygge ensomhet blant studenter.
Publisert Sist oppdatert

Jeg er ikke så sikker på at det nye Fagland passer for alle studenter, skriver Margrethe C. Stang, og spør om et mindre åpent læringsareal hadde vært å foretrekke.

Les innlegget her: Å studere på utstilling passer definitivt ikke alle.

Å studere på utstilling passer ikke alle. Det er nok riktig. For de som ikke ønsker å jobbe i et åpent lokale som Fagland, finnes det fortsatt stille lesesaler. Fagland på Dragvoll er et tilbud i tillegg til lesesalene. Det er ingen løsninger som passer for alle, men så langt ser Fagland ut til å være et populært tilbud som passer for mange.

Identitetsareal

Identitetsareal

  • Identitetsareal er en faglig og sosial læringsarena og er først og fremst tiltenkt bachelorstudentene.
  • Fagland er en form for tverrfaglig identitetsareal beskrevet i NTNU sine arealkonsept for campusutvikling. De består av ulike former for studentarbeidsplasser, og plasseres i tilknytning til læringsstrøkene. De skal være åpne for alle studentene.
  • Identitetsareal er et viktig bidrag til et godt læringsmiljø, og flere fakultet melder gjennom kvalitetsmeldingene ønske om identitetsareal.
  • I utvikling av pilotene har medvirkning vært sentralt, og lokalene er utformet i dialog med studentene og fagmiljøene selv.
  • Pilotene vil evalueres over 2–3 år for kunnskap og erfaringer for videre utvikling av NTNUs campuser. Det vil blant annet sees på hva arealene brukes og bidrar til for studentens læringsmiljø, samt at bruk vil dokumenteres.

Fagland er en del av NTNU sin strategiske satsing på utvikling av læringsareal og er en av to piloter på såkalte «identitetsareal» som ble utviklet i 2020 med tanke på fremtidens campus. Målgruppen er dagens og fremtidens studenter og deres behov.

I utviklingen av nye areal, er det er viktig å se på hva studentene selv ønsker. Dagens studenter jobber i større grad overalt: i kantina, på biblioteket og i vrimleareal. De tradisjonelle lesesalene er mindre i bruk, og brukes mest i eksamensperiodene.

Som del av arealutviklingen blir bruken av noen av de «innovative læringsarealene» målt og dokumentert. Så langt viser målinger og tilbakemeldinger fra Fagland at lokalene er mye brukt, både på dagtid og ettermiddag/kveld, og man må være tidlig ute for å få plass. Arealet brukes mye mer enn den tidligere lesesalen. Det samme ser vi også på «U1», som er et tilsvarende areal på Gløshaugen.

Skal forebygge ensomhet

Fagland er åpent og transparent, eller gjennomsiktig om man vil. Det er strategisk plassert i forhold til inngang og hvor studentene beveger seg på campus, og det er lagt opp til at det skal være inviterende og inkluderende, særlig for nye studenter. Ett av målene er at lokalene skal bidra til å forebygge ensomhet blant studenter. Noen syns sikkert gjennomsiktigheten er slitsom, men synlighet kan også bidra til følelse av trygghet for studenter som jobber ut over ettermiddag og kveld.

Studentene selv beskriver Fagland som “inspirerende, koselig, kreativt, avslappet, effektivt, interaktivt, moderne, lyst og luftig.” Ordet åpent trekkes frem av de aller fleste i en positiv setting. Lokalene tilbyr en form for fleksibilitet hvor man både kan jobbe som på en lesesal, men også i grupper for diskusjoner og samarbeid. Studentene sier de opplever god energi og atmosfære i rommet, som fremmer faglige samtaler og en annen type konsentrasjon enn den man får på en lesesal. Flere opplever også at lokalene inspirerer til nye studiemetoder, fremmer tverrfaglighet og et godt læringsmiljø.

Også lesesalsplasser

I Fagland møtes studenter fra forskjellige studieprogram, som tidligere ikke har hatt noen form for fellesskap. Flere studenter setter pris på tiltak på campus Dragvoll. Spesielt nå med campusflytting, digital undervisning og sosial distansering er det viktig med gode tiltak for studentene.

Det bør videre nevnes at det også jobbes med omprioritering av areal på Dragvoll for stille lesesalsplasser til bachelorstudentene i sentralt læringsstrøk.

Powered by Labrador CMS