Lisensen tusenvis bruker går ut i mai: - Det haster å finne en løsning

Lisenskostnadene øker kraftig i NTNUs nye avtale med Adobe. Det gjør at universitetet vurderer om man bør ta i bruk andre løsninger.

«Creative Cloud»-pakken er mye etterspurt på NTNU.
Publisert

Det er i dag ca. 8500 brukere ved NTNU som har lisens på Adobe-pakken (Creative cloud). Av disse er lisensen fordelt på ca. 6000 ansatte og 2500 studenter.

Det nåværende lisensavtalen til NTNU går ut i mai. Dermed haster det for NTNU å finne ut om man skal videreføre avtalen eller ikke. Men NTNU bekymret for at prislappen på programvaren øker kraftig framover.

- Jeg kan foreløpig ikke gå konkret inn på tilbudet vi har fått, men det er ingen hemmelighet at vi ser at kostnaden vil øke de neste årene, sier Jan Eirik Eggan, som er seksjonsleder for IT-strategi og -styring.

Prisene øker

Det er ikke bare Adobe-pakken som øker i pris for NTNU. Utviklingen gjelder det meste av programvare.

- Det er en utfordring og bekymring at vi generelt sett får høyere kostnader på programvare slik prisene har utviklet seg i det siste, sier Eggan.

Eggan forteller at de ser at leverandører i større grad tilbyr «pakker» hvor ansatte får mer tilgang til innhold og siste teknologi. I følge IT-avdelingen øker Microsoft sine lisenskostnader med 30 prosent fra september.

- Vi har noe bedre tid på å behandle denne problemstillingen, men dette er et arbeid som pågår nå. Vi ser spesielt på hvilke type lisenser som ansatte og studenter skal ha framover.

Vurderer andre løsninger

På IT-ledermøtet 19. mars ble det klart at det skulle gjøres vurderinger på om NTNU bør gå inn i en ny avtale eller om de burde ta i bruk andre tjenester. Eggan forteller til Universitetsavisa at de hele tiden vurderer andre løsninger, men at Adobe har en sterk posisjon hos dem med produktene som ligger i «Creative Cloud»-pakken

- Disse produktene er mye etterspurt og kan på mange måter betegnes som industristandard. Men vi tilbyr også andre leverandører som blant annet kan behandle pdf, sier han.

- Jeg har et håp om at vi finner en løsning, men vi er som sagt avhengig at fakultet og avdelinger ønsker dette videre, og at vi finner finansiering, forklarer Eggan.

Det er IT-avdelingen som forvalter avtalen i dag, og kostnaden fordeles ut ifra størrelsen i årsverk på fakultet og størrelsen på avdelinger i fellesadministrasjonen. Ettersom IT-avdelingen ikke klarer ikke å bære slike kostnadsøkninger alene, er de avhengige av å få med seg resten av NTNU for å få til «spleiselaget».

Hvor sannsynlig eller usannsynlig det blir at NTNU bytter til noe annet synes Eggan er vanskelig å svare på nå.

- Samtidig er det en forventning fra virksomheten om å få bruke disse tjenestene videre. Vi får en del innspill fra ulike fakultet, som forventer at vi beholder avtalen.

Følg UA på Facebook og Instagram.