Ytring

Ekstraordinært styremøte i et nøtteskall

- Man bedriver ikke personlig irettesetting av egne tilsatte i offentligheten. Det er rett og slett dårlig folkeskikk, skriver NTNU-professor Torberg Falch i denne ytringen.

- Neste etappe er at NTNU-styret skal diskutere saken. Bak lukkete dører, skriver Torberg Falch i denne ytringen.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Rektor Anne Borg skriver leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Der irettesetter hun ut to av sine egne tilsatte, uten at hun har snakket med dem om saken. Innlegget skulle hun selvsagt ikke ha skrevet. Man trenger ikke trekke fram ytringsfrihet for å nå den konklusjonen. Man bedriver ikke personlig irettesetting av egne tilsatte i offentligheten. Det er rett og slett dårlig folkeskikk.

I forkant av leserinnlegget tilbyr direktør Knut Sunde innspill fra Norsk Industris etikkregelverk. Han leser også utkast til innlegget og konkluderer «Veldig godt skrevet, Anne. Så tydelig både kan og bør du være». Mener Sunde at innlegget er i tråd med etikkregelverket til arbeidsgiverne i Norge? Skal vi forvente at hvilken som helst arbeidsgiver rundt omkring i landet skal bedrive offentlig irettesetting? Eller prøvde Sunde rett og slett å lure Borg ut på glattisen? Kan noen spørre ham om dette? Norsk Industri ser ikke akkurat ut til å være en god venn av NTNU.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Det går noen dager før Anne Borg legger seg flat. Blant annet burde hun «ha kontaktet de to forskerne før innlegget ble publisert. Det er en lærdom jeg tar med meg videre». Det er altså ny lærdom for henne at man bør lytte til egne tilsatte før man irettesetter dem? I det opprinnelige innlegget skyver hun «NTNUs verdigrunnlag» foran seg. I lys av Borgs nye lærdom, hvordan er verdigrunnlaget å forstå? Hun sier at «energidebatten trigger noe hos meg personlig». Borg har altså noen saklige meninger om energidebatten. Kanskje meninger om hvor vi som nasjon og verdenssamfunn bør gå, meninger som tar inn over seg de reelle problemstillingene? Hvor finner jeg hennes synspunkter?

Neste etappe er at NTNU-styret skal diskutere denne saken. Bak lukkete dører.