UA-debatten på Litteraturhuset

Valgt eller ansatt NTNU-rektor?

Anne Borg trakk seg som rektor ved NTNU like før jul. Bør hennes etterfølger ansettes, slik hun ble? Eller bør ansatte og studenter ved NTNU selv få bestemme?

Ledig rektorkappe: Hvordan bør personen som fyller den de neste fem årene pekes ut?

Oppdatert lørdag kl. 13.30 med at Margrethe C. Stang også deltar i panelet.

Svaret avhenger av hva man mener et universitet skal være. 

Bør NTNU være som Equinor, styrt av en administrerende direktør?

Eller som en Kunnskapens høyborg, ledet av den fremste professoren?

 Spørsmålet om man skal gå tilbake til en form for valg av rektor, samt valg også på lavere nivå, legges på NTNU-styrets bord kommende møte mandag 22. januar.

En liten uke før, Tirsdag 16. januar kl. 19-20.30, kjører Universitetsavisa debatt i samarbeid med Litteraturhuset. Dit kommer Aksel Tjora og Helge Holden. Begge har representert de vitenskapelige ansatte i NTNUs styre. De står på hver sin side i spørsmålet.

Dit kommer også Olav Bolland. Han har 35 års ledererfaring ved NTNU, og er i dag dekan - og Margrethe C. Stang, en av initiativtakerne til underskriftskampanjen til støtte for valgt rektor.

UA-redaktør Tore Oksholen leder debatten.

Arrangementet på Litteraturhusets side