valgt eller ansatt rektor

Vil at hele NTNU skal delta i debatten om valgt eller ansatt rektor

Siden NTNU fikk sin første ansatte rektor i 2005 har ikke ordningen blitt evaluert. NTNU-ansatte har nå satt i gang et opprop. Der ber de om at debatten om valgt eller ansatt rektor tas i hele organisasjonen.

Det haster med å finne hvem som skal bli den neste til å ta på seg NTNUS rektorkappe, men de NTNU-ansatte bak dette oppropet mener organisasjonen må ta seg tid til å diskutere om rektor skal velges eller ansettes.
Publisert

En håndfull NTNU-ansatte har startet et opprop hvor de oppfordrer styret ved NTNU til å legge til rette for en bred debatt om valgt vs. tilsatt rektor før jakten på Anne Borgs etterfølger starter. 

- NTNU har hatt både valgt og tilsatt rektor tidligere, nå har vi en enestående anledning til å evaluere hele ordningen, sier Anne Charlotte Torvatn, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og en av de som står bak oppropet. 

Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, Institutt for lærerutdanning
Fakta

Dette er oppropet

«Undertegnede oppfordrer NTNUs styre til å gjennomføre en bred debatt om valgt vs. tilsatt rektor i hele organisasjonen før NTNU starter jakten på Anne Borgs etterfølger. Det er ikke godt nok for organisasjonen at en beslutning om valgt vs tilsatt rektor tas av styret uten en forutgående debatt blant ansatte og studenter.»

Oppropet ligger på opprop.net

- For fire år siden gikk Gunnar Bovim brått av som rektor midt i en periode, og det ble sagt at man ikke hadde tid til å ta debatten da. Nå har også Anne Borg brått gått av, og man kan ikke på nytt si at man ikke har tid. Hva kan da skje om nye seks år, spør Torvatn, og legger til at hun forventer at neste rektor vil sitte ut resten av Borgs åremål og enda et åremål på fire år. 

- Oppropet er en støtte til Tjora

Det var Aksel Tjora, styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, som forrige uke ba styret ved NTNU diskutere valgt eller ansatt rektor. 

- For at styret skal ha en godt informert diskusjon er det viktig at saken er godt forberedt. Hvis ikke strander saken fort som et innspill, og det er bortkastet at den kommer opp, sa Tjora til UA da. 

- Dette oppropet er på en måte en støtte til Tjora, sier Torvatn og legger til: 

- Vi vil understreke at dette er noe som angår mange. Jo flere underskrifter vi får, jo tydeligere blir det for styret. Tjora har også tatt kontakt med meg for å si at han gjerne deltar i en åpen debatt om valgt eller ansatt rektor, sier hun. 

Aksel Tjora bekrefter til UA at han gjerne stiller i en slik debatt. 

Tirsdag ettermiddag har oppropet fått nærmere 140 underskrifter. 

- Det er ikke så verst på så kort tid, også må vi bare se hva som skjer framover. Foreløpig øker antallet jevnt, og jeg oppfatter at det er ganske mange som har skrevet under ganske fort, sier Torvatn. 

Ordningen har ikke vært evaluert

Første gang NTNU hadde tilsatt rektor var i 2005, før dette var NTNU-rektoren valgt av studenter og ansatte. 

- Ordningen har ikke vært evaluert siden. Vi kan ikke vente i seks nye år, sier Torvatn.

Oppropet ber om at det skal gjennomføres en bred debatt om valgt eller tilsatt rektor i hele organisasjonen. 

- Det er vanskelig å vite hvordan det skal skje i detalj, men dette må diskuteres på fakultets- og instituttnivå. Kanskje også i en åpen høring blant ansatte, og en egen kanal eller mulighet for at folk skal kunne uttrykke seg på tvers av enheter og ikke via institutt eller fakultet.

Hun mener også at folkemøter kunne vært fint. 

- Vi krever ikke det, men et åpent debattmøte kunne vært interessant. Alle tiltak som øker bevisstheten i organisasjonen kan gi styret et bredere beslutningsgrunnlag. 

- Vi kan ta oss tid

Hun er åpen om at en bredere debatt om valgt eller tilsatt rektor vil sinke prosessen med å finne NTNUs nye rektor. 

Neste styremøte ved NTNU er 22. januar, hvor det allerede er vedtatt at prosess for rekruttering av ny rektor til ny åremålsstilling skal diskuteres.

- Tar styret en beslutning om valgt eller tilsatt rektor på neste styremøte 22. januar blir det travelt, da har de ikke hørt hva organisasjonen mener. Vi har jo en konstituert rektor som kan sitte lenger, vi kan ta oss tid til en lengre og grundigere prosess. 

Hun understreker at verken hun eller de andre bak oppropet har sagt at det må bli valgt rektor. 

- Men det skal være en prosess. 

Følg UA på Facebook og Instagram.