su-fakultetet

Slår sammen instituttene: - Demper en asymmetri

Styret vedtok i dag at de to minste instituttene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal slås sammen. Flere pekte på at de fortsatt vil være små.

Styremedlem for de vitenskapelige ansatte, Aksel Tjora.
Publisert Sist oppdatert

Styret vedtok under dagens styremøtet at Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi blir ett institutt fra og med 1. januar 2025. 

Det nye navnet på instituttet blir Institutt for geografi og sosialantropologi.

- Diskusjonen om endringene har pågått en tid, men prosessen har fremstått som god, sa rektor Tor Grande under dagens styremøte. 

Størrelsesforskjell ved fakultetet

Grunnlaget for sammenslåingen har vært å gjøre fagmiljøene mer økonomisk robuste i økonomisk utfordrende tider ved å slå sammen små institutter.

Instituttstrukturen ved SU har vært uendret siden fusjonen i 2016 og er preget av at instituttene er svært forskjellige i størrelse og innretning. Asymmetrien bunner spesielt i at utdanningsinstituttene er så store, sammenlignet med de andre instituttene ved fakultetet.

- Det vil fortsatt være en asymmetri ved SU, men det vil dempes noe med denne sammenslåingen, sier styrerepresentant Aksel Tjora, som selv jobber ved SU-fakultetet.

Rektor Tor Grande sier faglige synergier kan komme, men at det ikke har vært formålet med sammenslåingen.

Ikke først og fremst en faglig ambisjon

Institutt for geografi er faglig sett ganske delt. Naturgeografi er realfaglig og naturvitenskapelig, mens samfunnsgeografi er mer samfunnsvitenskapelig. 

- Det kan bli et spenn der, hvor naturgeografi vil være en mindre del av et større sammensatt institutt. Det ligger som en risikofaktor, sier Tjora.

Grande er klar på at det finnes muligheter for faglige synergier ved denne sammenslåingen. Likevel har ikke diskusjonen først og fremst vært preget av faglige ambisjoner, men om størrelse og kostnad. 

I penger virker det ikke som mye er løst

Det ble flere spørsmål om hva det konkrete målet med sammenslåingen skal være, i mangel på konkrete faglige ambisjoner.

- Etter sammenslåingen vil instituttet bestå av 33 vitenskapelige ansatte. Det er fortsatt et veldig lite institutt. Man sparer en instituttleder, men i penger virker det ikke som at mange problemer er løst, sa styrerepresentant Bjørn Skallerud. 

Bjørn Skallerud sier det ikke virker som man sparer mye penger på dette.

Videre sa han at forslaget sier noe om synergier og handlekraft, men ellers lite. 

SU-dekan Tine Arntzen Hestbek var ikke til stede under styremøtet. 

Følg UA på Facebook og Instagram.