Fakultetsstyret ved su

Sier ja til å slå sammen instituttene

Fakultetsstyret sa ja til å fortsette prosessen med å slå sammen Institutt for geografi (IGE) og Institutt for sosialantropologi (SA). Det ble klart i et møte i styret 7. desember 2023.

Fakultetsstyret ga sitt ja, nå må NTNU-styret gjøre det samme for at de to instituttene kan bli til ett.
Publisert

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap vil gå videre med sammenslåingen av Institutt for geografi (IGE) og Institutt for sosialantropologi (SA). Det ble klart i et møte i styret 7. desember 2023.

- Sentrale avklaringer og diskusjoner skal skje de neste månedene, blant annet om faglighet, organisering og samarbeid. Dette blir i sum den reelle utformingen av det nye instituttet, sier dekan Tine Arntzen Hestbek i et innlegg lagt ut på fakultetets internkanal.

Det er NTNU-styret som formelt må godkjenne sammenslåingen. Nå som det er godkjent i fakultetsstyret kan saken også komme opp der. Saken er berammet til styremøtet 18. juni.

Har vært skepsis, men forståelse

Universitetsavisa har tidligere omtalt forslaget om sammenslåing. Ledere ved de to instituttene som skal bli ett sa tidligere at det var få som i utgangspunktet var veldig positive til sammenslåing, men at de ansatte har en konstruktiv tilnærming.

Grunnlaget for sammenslåingen har vært å slå sammen to små institutt for å gjøre fagmiljøene mer økonomisk robuste. Dette med bakgrunn i utfordrende økonomiske tider.

Ber om at dekanen jobber videre med dette

Ifølge meldinga lagt ut på Innsida ber fakultetsstyret om at dekan jobber videre med den foreslåtte prosjektplanen, og ber dekan sikre at:

  • det etableres gode ledelses- og medvirkningsordninger i prosessen og det nye instituttet
  • det jobbes med å trygge økonomisk bærekraft innenfor de rammebetingelsene som gjelder fra 2025
  • det settes av ressurser til omstillingsarbeidet og til å styrke den faglige utviklingen i det sammenslåtte instituttet
  • det gjennomføres en god prosess med de berørte enhetene for å komme fram til et forslag til navn på det nye instituttet
  • det gjennomføres risikovurderinger innen HMS og psykososialt arbeidsmiljø»

Følg UA på Facebook og Instagram.