Nye studentrepresentanter til NTNU-styret, men de var ikke de som fikk flest stemmer

Valgdeltakelsen på studentvalget gikk litt ned siden sist.

Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth studerer henholdsvis nanoteknologi og industriell økonomi.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert med tall på hvor mange vektede stemmer vinnerne fikk.

Nå er det klart hvem som skal representere studentene på NTNU-styret neste år. Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth tiltrer sine stillinger 1. august i år og sitter da til 31. juli 2022.

22 år gamle Amalie Farestvedt tar en mastergrad i nanoteknologi ved NTNU, hun gleder seg til å tiltre stillingen.

– Jeg setter pris på tilliten så mange studenter har vist meg, og ser frem til et spennende år i styret, sier en fornøyd Farestvedt, i en pressemelding utsendt av Studenttinget NTNU.

Jørgen Valseth er 24 år gammel og går Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I likhet med Farestvedt sier han at han er glad for muligheten.

– Jeg er overlykkelig over å få denne muligheten til å representere alle NTNUs studenter i styret det neste året! Spesielt gleder jeg meg til å få være med på å utvikle NTNU i lys av pandemien, med fokus på blant annet studentfrivillighet, psykososial helse og undervisning, sier en takknemlig Valseth i samme pressemelding.

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Det er totalt elleve medlemmer.

Kandidat med flest stemmer var ikke valgbar

Annonseringen av resultatene ble utsatt fra 30. april til 4. mai. Bakgrunnen for dette er at de gjorde en feil i forkant av valget, sier valgstyret . En av kandidatene, Mahgol Afshari, har ikke tilstrekkelige norskkunnskaper til å være valgbar, ifølge NTNUs valgreglement.

Valgstyret sier dette er noe de burde ha avklart i forkant av valget. De sier i sin pressemelding at de hadde en god dialog med Afshari og besluttet å trekke hennes kandidatur. Det var Afshari som i utgangspunktet fikk flest stemmer under valget, med 1216,67 vektede stemmer. Vinnerne Valseth og Farestvedt fikk henholdsvis 886.91 og 693.18. Det ble så gjennomført en ny opptelling etter kandidaturet var trukket.

Leder av studentenes valgstyre, Simen Ringdahl, beklager feilen og viser til at det er behov for tydeligere retningslinjer for inkludering av internasjonale studenter.

– Krav om norskkunnskaper i NTNU-styret er høyt, noe som gjør det vanskelig for internasjonale studenter å engasjere seg på øverste hold på NTNU. Det høye antallet stemmer Mahgol fikk i dette valget viser at det er et stort engasjement for inkludering av de internasjonale studentene, og et engasjement vi må bli flinkere til å lytte til fremover, sier Ringdahl.

Valgperioden gikk fra 26.04-29.04 og det var i år 40 248 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 3864 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 9,60 prosent. Dette er 54 stemmer færre enn året før, og da var oppslutningen 10,12 prosent. Arja Pedersen og Torjus Levisen Johansen ble valgt som varamedlemmer.

Valgets validitet stilles spørsmål ved av student. Les mer om det og detaljerte svar fra leder for valgstyret om hvorfor han mener et omvalg ikke er nødvendig her: - Klarere grunnlag for omvalg skal man lete lenge etter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.