Studentvalget

- Klarere grunnlag for omvalg skal man lete lenge etter

Christian Dahl Nielsen mener det annonserte valgresultatet er pinlig. Leder for valgstyret mener man har fått et godt resultat.

Christian Hallvard Dahl Nielsen mener det er grunnlag for å snakke om omvalg nok en gang ved NTNU. Her avbildet da han stilte opp i UA ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det annonsert hvem som vant valget for å bli de neste studentrepresentantene på NTNU-styret. Det ble også annonsert at kandidaten med flest stemmer ikke vant valget. Dette fordi Maghol Afshari ikke oppfylte kravet til norskkunnskap som NTNUs valgreglement krever.

Dette er noe som ikke ble klart for valgstyret før urnene var stengt. Da vinnerne av valget ble annonsert beklaget også valgstyret for feilen.

Deler av valgstyret sitter også i Studenttinget, innlegget Dahl Nielsen henviser til var et innlegg i debatten om studentprester signert Studenttingets medlemmer.

Selv om Afshari ikke er valgbar ønsker valgstyret at resultatet skal stå. Det får student Christian Hallvard Dahl Nielsen til å reagere.

- Det ville vært veldig interessant å vite hvordan valgvinnerens stemmer hadde fordelt seg utover dersom de ikke hadde blitt forkastet. Et klarere grunnlag for omvalg skal man lete lenge etter, skriver han i et Facebook-innlegg under Universitetsavisas artikkel om valgresultatet.

Universitetsavisa har vært i kontakt med Dahl Nielsen, som viser til sine innlegg og sier at han har sendt en epost til valgstyret der han tar opp de samme bekymringene.

Han viser til hvor stor del av valgoppslutningen Afshari mottok og at dette også da vil få et utslag for resultatet. I tillegg viser han til en tidligere diskusjon han har deltatt i med studenttinget om demokratisk legitimitet rundt vedtak om studentprestene på campus. Studenttinget organiserer studentvalget og deler av valgstyret for styrevalget for studenter sitter også på Studenttinget NTNU.

Ville ikke blitt annerledes resultat

Ettersom resultatet har fått lov til å stå medregnes da alle de vektede stemmene, de stemmene som hadde gått til Afshari går ikke til andre kandidater. Ved studentvalget brukes preferansevalg, som vil si at dette man kan stemme på flere ulike kandidater i den rekkefølgen man ønsker og man til slutt sitter igjen med et visst antall såkalt vektede stemmer.

Leder for studentenes valgstyre og nå avtroppende NTNU-styrerepresentant fra studentene, Simen Ringdahl, tror valget har gitt et legitimt resultat. Selv om han er enig i at det er en betydelig andel stemmer som har blitt utelatt her, mener han resultatet ikke ville blitt annerledes.

- Fordelingen av stemmer i valget peker på at mange stemmer på kun én kandidat, og vi mener det er høy sannsynlighet for at mange av dem som stemte på en gitt kandidat ikke hadde stemt om kandidaten aldri hadde stilt. Av erfaring vet vi at mange stemmer på dem man kjenner og dem man treffer i valgkampen.

Videre mener Ringdahl det er såpass stor avstand mellom kandidatene at det vil være usannsynlig at resultatet blir annerledes.

- Det er nokså langt mellom 2. plass og 3. plass i valget. Det er 70,23 stemmepoeng som skiller dem. Om man skal ha noe å sammenligne med her kan man se til valg av de midlertidig ansatte, der det faktisk ble vedtatt omvalg. Her var det betydelig jevnerere blant toppkandidatene, forteller han.Leder for studentenes valgstyre Simen Ringdahl mener resultatet fra valget står seg på tross av problemer. Her avbildet med med-representant for studentene på NTNU-styret, Mathilde Eiksund.

Kandidatene har tillit


Valgstyrets konklusjon er at resultatet er legitimt og at de har forholdt seg til NTNUs valgreglement. De mener derfor ikke det er grunnlag for å gjennomføre gjenvalg.

- Vi mener de gjenværende kandidatene har tillit. Studentvalgene bærer ofte preg av få kandidater og lav deltakelse, det er selvsagt ikke slik vi ønsker at det skal være, men det gjør også at enkeltkandidater som gjør det godt kan slå sterkt ut. I et tilfelle som det her sier valgreglementet at en feil vil medføre en ny telling.

Ringdahl sier at de har rådført seg med flere ved NTNU, som mener valgresultatet kan stå seg. Han sier at om det skulle bli omvalg så er det en beslutning NTNU-styret må ta, som da styret nylig bestemte at det ble omvalg for midlertidige ansattes representanter.

- Det er teoretisk sett alltid mulig ved et styrevalg at det kreves omvalg. Vi har vært i dialog med alle kandidatene, og ingen har ennå bedt om omvalg. Vi mener dette valget er legitimt. I tillegg vil det være praktisk sett vanskelig å skulle gjennomføre et studentvalg såpass sent i semesteret. Det vil antakeligvis medføre en lavere valgdeltakelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.