Nytt campus-forslag kan bli ganske forskjellig fra dagens løsning

NTNU melder at de nå oppretter en arbeidsgruppe som skal komme med nye alternativer for NTNU Campussamling. Alternativene kan bli ganske forskjellige fra løsningene som foreligger i dag.

Denne skissen viser hvordan påbygget på baksiden av Hovedbygningen var tenkt. Med de økonomiske innstramningene kan planene bli endret ganske mye, ifølge NTNU.
Publisert

Det skriver NTNU på sin interne nettside, Innsida.

Meldingen kommer etter at statsråd Ola Borten Moe hadde møte med ledelsen i NTNU og Statsbygg mandag. Borten Moe har varslet kraftige kutt i campusprosjektet.

- Det var en god, konstruktiv dialog. Statsråden ønsker at flytting av humaniora og de samfunnsvitenskapelige miljøene til og rundt Gløshaugen skal kunne realiseres, men kostnaden må ned, sier rektor Anne Borg i en epost til styret, dekaner, hovedtillitsvalgte og Studenttinget i dag.

Statsbygg og NTNU oppretter nå en arbeidsgruppe som sammen med et analyseteam de neste to månedene felles skal vurdere hvordan kostnadene for NTNU Campussamling kan reduseres. Departementet vil være tett på med en hyppig oppfølging av arbeidet.

Diskuteres i dekanmøtet tirsdag

Alternativene kan komme til å være ganske forskjellige fra løsningen for campussamling slik den foreligger i dag, står det i meldingen fra NTNU.

Saken vil bli diskutert i dekanmøtet 29. mars. Arbeidet vil videre bli et sentralt tema på NTNU sitt styremøte 5. mai.

Kunnskapsdepartementet vil komme med et formelt oppdragsbrev i løpet av uke 13.

Skal anslå oppgraderingsbehov på Dragvoll

NTNU har spesifikt fått bestilling på å prioritere målsetninger, gi oppdaterte anslag for oppgraderingsbehov på Dragvoll, skaffe oppdatert salgsverdi for Dragvoll, og å vurdere alternative gjennomførings- og finansieringsmodeller for noen deler av prosjektet.