«Konkrete kutt var ikke tema i disse samtalene»

Ola Borten Moe sier NTNU-ledelsen var orientert om kuttplanene han annonserte i intervju med DN. – Vi visste han var opptatt av kostnadsnivået, men konkrete kutt ble ikke nevnt, kommenterer NTNU-rektor Anne Borg.

- Det stemmer at det vært har dialog mellom NTNU-ledelsen og statsråden om campus. Dette har også styret vært orientert om, sier Anne Borg.
- Det stemmer at det vært har dialog mellom NTNU-ledelsen og statsråden om campus. Dette har også styret vært orientert om, sier Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

I et intervju med Universitetsavisa slår statsråd Ola Borten Moe at han ikke har til hensikt å «prakke på» NTNU en campussamling man ikke ønsker seg. Han gjør det klart at han ikke kommer til å gripe inn dersom NTNU lander på en beslutning om at man heller enn å gå videre med samling av campus til sterkt reduserte kostnader, velger å avlyse campussamlingen og i stedet ruste opp campus Dragvoll.

I intervjuet gjentar ministeren kategorisk at den totale prislappen må drastisk ned. Spørsmålet er dermed blant annet hvor NTNUs smertegrense går for når man avlyser samling.

Snakker ikke om smertegrensen nå

UA har spurt Anne Borg om hva hun tenker om dette. I en epost kommenterer NTNU-rektoren Borten Moe slik:

- Vi forstår at statsråden ønsker å se på kostnadene, og det arbeidet er vi i gang med. Vi er selvsagt opptatt av at kuttene ikke skal gå ut over kvaliteten på prosjektet, men vi ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om hvor smertegrensen skal gå. Vårt utgangspunkt er at statsråden ønsker en campussamling. Vi opplever dialogen med statsråden, departementet og Statsbygg som konstruktiv.

- I intervjuet sier Borten Moe at han hadde snakket med både Statsbygg og NTNU i forkant, før han gjorde intervjuet med Dagens Næringsliv. «De kjente selvsagt til det,» sier han om milliardkuttene han bebuder i DN-intervjuet. Stemmer dette?

- Det stemmer at det vært har dialog mellom NTNU-ledelsen og statsråden om campus. Dette har også styret vært orientert om. Statsråden har hele tiden vært tydelig på at han har vært opptatt av kostnadsnivået, men konkrete kutt var ikke tema i disse samtalene, skriver Borg i sitt svar.

Videresendte kommentaren til styret

På spørsmål om hun vurderte å orientere NTNU-styret om dette, svarer rektoren at hun noen dager før intervjuet fikk varsel om at vi måtte se på muligheter for kutt i campusprosjektet.

- Det var utgangspunkt for møtet den 28. mars, som statsråden hadde med oss og Statsbygg. Jeg fikk anledning til å kommentere i Dagens Næringsliv, riktignok uten at jeg visste helt konkret hva statsråden hadde sagt om campusprosjektet. Min kommentar ble videresendt til styret, rektorat, dekaner og hovedtillitsvalgte før saken ble publisert i DN, skriver rektor Anne Borg i epost til UA.