Campuskutt: - Dette er regjeringens politikk

- Ola Borten Moes utspill i forrige uke er fundert på regjeringens plattform. Arbeiderpartiet og Senterpartiet står bak dette i fellesskap, sier Lise Selnes, talsperson for Aps forsknings- og høyere utdanningspolitikk.

- Ola Borten Moes utspill hva angår budsjettkutt i byggeprosjekter er regjeringens politikk, slår Aps Lise Selnes fast.
Publisert Sist oppdatert

Selnes tilbrakte mandagen på Gløshaugen sammen med medlemmene i Stortingets forsknings- og høyere utdanningskomite, hvor de ble vist rundt på campus av et vertskap med rektor Anne Borg i spissen.

Denne campusen står etter planen foran en omfattende utbygging, ettersom fagmiljøene på campus Dragvoll er planlagt flyttet hit. Men med minister Ola Borten Moes DN-intervju i forrige uke med krav om milliardkutt i byggeplanene, er campusprosjektet som sådan satt i spill.

Selnes er tydelig på at dette ikke er noe soloutspill fra en enkeltstående statsråd, men regjeringens politikk. Hvordan få ned kostnadene på en del planlagte utbygginger, er saken.

- Så får jeg mange gode innspill her i dag som forteller meg hvor viktig campussamling. er for NTNU. Som Ola sier veldig tydelig så ønsker regjeringen å få dette realisert – men som han også er tydelig på: Det må gjøres innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Der står vi.

- Har ikke styrt på åtte år

- Har du fått tilbakemeldinger fra lokale partikolleger om hva som skjer med campusprosjektet nå?

- Jeg tror dette betyr svært mye for arbeiderpartipolitikere i Trøndelag. Trondheim kommune med AP i spissen har kjempet for dette. Det er klar dette er viktig for byen, for partiet mitt – og også for Senterpartiet, slår Selnes fast.

- Er dette en ny erkjennelse, at prosjektet er blitt for dyrt?

- Nå har ikke vi styrt landet på åtte år. Å komme inn i regjeringslokalene, handler også om å få oversikt over helheten og den økonomiske situasjonen vi er i her og nå. Det er også en erkjennelse at verden endrer seg svært raskt, med krig i Ukraina og med pågående strømkrise, og følgene av dette må vi ta inn over oss.

Høyre: - Uheldig

Kari-Anne Jønnes representerer Høyre i utdannings- og forskningskomiteen. Hun stiller seg sterkt kritisk til minister Borten Moes handlemåte i denne saken.

Kari-Anne Jønnes miner om at utsettelser også koster penger.

- Det er lurt at vi har et kritisk blikk på kostnadsrammene og budsjettoppfølgingen i store byggeprosjekter. Men det å gå ut på den måten Borten Moe har gjort her er veldig uheldig og gir stor uro for både eksisterende prosjekter og fremtidig satsing på sektoren. Det er samtidig et dårlig signal om at sektoren ikke står høyt på regjerings prioriteringsliste i årene som kommer.

Høyres representant påpeker at kravet om nye kutt vil medføre forsinkelse i prosjektet som sådan.

- Det er veldig uheldig for NTNU, og for landet. Campussamling er viktig for hele Norge. Campussamlingen og det som ligger i det utgjør nøkkelen til å kunne møte mange av de utfordringene landet sårt overfor. Jo lengre denne prosessen skyves ut i tid, jo mer taper vi. Så risikerer man å ende med en prislapp til slutt som ikke blir så mye billigere.

Om å kaste penger

- Borten Moe viser til det han oppfatter som uansvarlig pengebruk fra sine forgjenger i slike store, statlige byggeprosjekter – han mener dere kastet penger etter prosjekter 'til det vart stilt'. Hva tenker du om det?

- Høyre i regjering hadde en meget bevisst satsing når det gjaldt investeringeri forskning- og høyere utdanning. Flere har opplevd tøffere forventninger til gjennomføringen av byggprosjekter, deriblant NTNUs campusprosjekt. Design to cost-tenkningen gir mest mulig kvalitet ut fra en gitt ramme. Det har NTNU allerede justert sine planer og opplever nå en urimelig usikkerhet om gjennomførbarheten i prosjektet. Så vil jeg minne om at utsettelser også koster penger, sier Kari-Anne Jønnes.