NTNU inviterte til forsoningsmøte om universell utforming

- Nå føler vi oss mer hørt og forstått, sa Kristian Lian i Norges Handikapforbund da møtet var over.

Tonen var god da brukerorganisasjonene møtte NTNU. Fra venstre: Janet Rautio Øverland, Kristian Lian, Anne Borg og Merete Kvidal.
Publisert Sist oppdatert

De vil likevel opprettholde klagen de har sendt til Diskrimineringsnemnda.

LES OGSÅ: Anmelder NTNU og Statsbygg for mangel på universell utforming

Det var rektor Anne Borg som inviterte til møtet. Med seg hadde hun prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal og likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland.

De inviterte gjestene var seniorrådgiver Cato Lie fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som deltok på Teams fra Oslo, og regionkontorleder Kristian Lian fra Norges Handikapforbund.

- Dette var et positivt møte. Vi fikk lagt fram vår frustrasjon over å ikke nå fram og bli hørt. Nå tror jeg vi har fått en god måte å kommunisere på når det gjelder campusutvikling, sa Lian til UA rett etter at møtet var over i Hovedbygningen.

Cato Lie var like fornøyd:

- Det var et veldig konstruktivt og fint møte i en hyggelig tone. Vi var enige om at vi skal samarbeide slik at campusutviklingen blir så bra som mulig, sier han.

Mye pepper for planlagte løsninger

Både de nevnte organisasjonene og en rekke ansatte har kritisert NTNU kraftig for det de mener er mangelfull universell utforming. Helgasetr er blitt trukket fram som et eksempel på hvordan de mener det ikke skal foregå. Mange av løsningene ivaretar ikke universell utforming på en god måte og brukermedvirkning kom i gang for seint, ifølge kritikerne.

Eksempler de har gitt på mangelfull universell utforming i Helgasetr, er:

· Sosiale soner i trappeløp

· Mye bruk av glass

· Trange oppholdsrom og undervisningsrom

· For dårlig heiskapasitet

- Kommunikasjonen hele veien kunne vært bedre. Hadde vi blitt bedre involvert, kunne mye av støyen vært unngått. Nå er vi på rett spor, konstaterer Lian.

Likestilings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland ved NTNU var glad for møtet.

- Det er veldig bra at vi nå er kommet dit at vi har opprettet en dialog og at brukerorganisasjonene blir hørt. Det er viktig for campusprosjektet og for NTNU som organisasjon.

Janet Rautio Øverland og Kristian Lian hadde mye å snakke om.

Nå har hun tro på at NTNU og brukerorganisasjonene finner en måte å jobbe på framover som drar i riktig retning hva universell utforming angår.

- NTNU skal være et sted som fungerer for alle, understreker hun.

LES OGSÅ: NTNU om anmeldelse: - Leit at dialogen oppleves så dårlig

Opprettholder anmeldelsen

Lian forteller at det har vært vanskelig for brukerorgansisasjonene å forholde seg til Helgasetr. Hvem styrer? Er det Statsbygg eller NTNU? På møtet fikk de avklart at siden NTNU vil leie bygget, er det Statsbygg som har mye av styringa. NTNU vil ha mer handa på rattet underveis i campusprosjektet siden de eier byggene.

- Uansett så endrer ikke det kritikken vår. Vi trekker heller ikke klagen vår til Diskrimineringsnemnda, sier han.

Det skal nå være avklart at det ikke blir sosiale soner i trappeløpene hos Helgasetr – et punkt som har vært svært viktig for brukerorganisasjonene. Ifølge Lian mener Statsbygg slike sosiale soner er lovlig selv om de nå går bort fra ei slik løsning i Helgasetr.

- Derfor opprettholder vi klagen, hvis ikke er vi redd for at andre kan velge samme løsning. Vi har sett en tydelig mangel på lover og forskrifter, der tolkningene er altfor vide. Det trengs strengere forskrifter slik at ikke hver byggherre tolker dem på sin egen måte, sier Kristian Lian i Norges Handikapforbund.

Cato Lie sier at når det gjelder campusutvikling så har de kommet godt i gang, og etablerte referansegrupper tidlig. Her har det vært liten bekymring. Det var Helgasetr som kom skjevt ut fra start.

- Når vi nå ordnet opp i Helgasetr, så blir det bra. Vi brukte store bokstaver, nå kan vi slakke litt på tøylene og gå videre med en god dialog, sier han.

Referansegruppa for campusprosjektet skal møtes 10. november.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.