NTNU om anmeldelse: - Leit at dialogen oppleves så dårlig

- Vi kunne sikkert vært enda bedre i kommunikasjonen fra NTNUs side, sier prosjektdirektør Merete Kvidal.

- NTNU har få fått bekreftet fra Statsbygg at forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt, sier Merete Kvidal.
Publisert

Nå skal rektor Anne Borg og Merete Kvidal ha et møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

I går meldte Universitetsavisa at fem organisasjoner anmelder NTNU og Statsbygg til Diskrimineringsnemnda.

Norge handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisajon, Norges Døveforbund og Hørselhemmedes Landsforbund mener NTNU opptrer diskriminerende i måten de hånderer universell utforming på i Helgasetr.

I dag svarer Kvidal, som på vegne av rektor har ansvaret for NTNUs prosjektstyring av blant annet Helgasetr.

- Vi synes det er er leit at dialogen oppleves som så dårlig at organisasjonene klager inn Statsbygg og NTNU til Diskrimineringsnemnda. Fra NTNUs side har vi vært opptatt av å finne ut hva som er mulig å løse av de konkrete utfordringene organisasjonene har påpekt i Helgasetr-prosjektet.

Ifølge NTNU er dialogen med Statsbygg tett i den jobben de har gjort for å gjennomgå universell utforming av bygget og de endringene de ser det er mulig å gjøre for å imøtekomme bekymringene fra organisasjonen.

Det er særlig dårlig heiskapasitet og utstrakt brukt av glassvegger organisasjonene er kritisk til. Et annet kritikkverdig punkt fra deres ståsted er sosiale soner i trappeløpene. Dette skal NTNU nå ha tatt hensyn til.

LES OGSÅ: Vil ikke at universell utforming skal gå på bekostning av areal

LES OGSÅ: 80 ansatte spør: Ønsker ikke NTNU at fremtidens campus skal være for alle studenter og ansatte?

Håper på konstruktiv samtale

- Hva vil dere nå foreta dere?

- NTNU har få fått bekreftet fra Statsbygg at forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt, svarer Kvidal.

Hun opplyser at Statsbygg nå har kontakt med organisasjonene. Og at de i detaljprosjektering og bygging jobber med forbedringer av løsninger utover forskriftskrav. Dette skjer med grunnlag i beskrivelsen av forprosjektet og etter innspill fra NTNUs brukergrupper, som følger opp funksjonalitetskrav i detaljprosjektet.

- NTNU har gjennom hele prosjektuviklinga beskrevet høye ambisjoner for universell utforming, og det skal vi fortsette med, poengterer prosjektdirektøren.

- Hvordan kunne det gå så langt at dere blir anmeldt? Burde kommunikasjonen og annen håndtering vært gjort annerledes underveis?

- Vi kunne sikkert vært enda bedre i kommunikasjonen fra NTNU sin side. Rektor og jeg skal møte Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i månedsskiftet, og da håper og tror jeg vi vil ha en god og konstruktiv samtale også om dette, sier Merete Kvidal.

I tillegg ønsker NTNU at vi lenker til omtalen av kvalitetsmålene for bygg og utomhus. Universell utforming er nærmere omtalt i del to, som ligger på nettsida.

LES OGSÅ: Flere av UAs artikler om universell utforming i Helgasetr

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.