NTNU åpner mer opp på campus

NTNU åpner opp for mer fysiske læringsaktivitet på campus fra mandag 8. mars, skriver rektor Anne Borg i en epost til studenter og ansatte.

Kos på campus. Det går mot delvis gjenåpning av arealene på NTNUs ulike campuser i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Men forutsetningen er at alle er nøye med å registrere nærvær.
Kos på campus. Det går mot delvis gjenåpning av arealene på NTNUs ulike campuser i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Men forutsetningen er at alle er nøye med å registrere nærvær.
Publisert

- Vi åpner da for undervisning på campus innenfor en ramme av halvparten av aktiviteten som opprinnelig var planlagt for vårsemesteret.

Det blir nå opp til fakultetene og faglærerne å vurdere hva som er hensiktsmessig innenfor rammen på om lag femti prosent undervisning og legge en plan for resten av vårsemesteret. Borg ønsker at fakultetene så langt det er mulig skal prioritere førsteårsstudenter og studentgrupper som har lite, eller ingen fysisk undervisning i dag.

- Fagmiljøene må selv vurdere hva som er den beste undervisningsformen for det enkelte emne fremover, gitt at vi allerede er langt ute i semesteret og smittesituasjonen fortsatt er ustabil, skriver hun.

Maks 200 i Trondheim, 100 i Gjøvik og Ålesund

NTNU har vært i dialog med kommunene om gjenåpning og fått følgende retningslinjer: I Trondheim kan fra nå inntil 200 studenter være til stede på forelesninger. I Gjøvik og Ålesund er maksgrensen 100 studenter. Det blir også mulig å samle grupper med flere enn 20 studenter (som er dagens grense), så lenge smitteverntiltakene er gode.

Det understrekes at emner som er timeplanlagt med heldigital undervisning vil bli gjennomført digitalt resten av semesteret.

Må registrere nærvær

En absolutt forutsetning for å åpne for mer aktivitet på campusene er at studenter og ansatte alltid registrerer seg i Check-in når de går inn i et rom, eller område, som er merket med QR-kode. Faglærere skal starte alle forelesninger med å gi studentene tid til å registrere seg i systemet.

Manglende registrering øker sjansen for at campus blir stengt når studenter eller ansatte blir smittet. Dette er en helt reell risiko, formaner rektor. I tillegg skal munnbind benyttes i områder det kan oppstå trengsel. Det blir ingen sosiale aktiviteter på campus inntil videre.

Når det gjelder tiøtak for campus Ålesund, tas det forbehold om endelig godkjennelse fra Ålesund kommune, som ikke har gitt endelig godkjenning av gjenåpningsplanen ennå. Inntil videre har NTNU i Ålesund lagt seg på samme linje som ble bestemt av Gjøvik kommune.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS