Fordeler studieplasser til ukrainske flyktninger i juni

Internasjonal seksjon ved NTNU har allerede fått mange henvendelser fra ukrainske flyktninger som spør om de kan fortsette utdanningen her.

Studiestart ved NTNU i Gjøvik. I år vil det trolig også bli ukrainske flyktninger blant høstens nye studenter.
Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av juni blir det trolig klart hvor mange ukrainske studenter NTNU kan ta opp i høst. Regjeringen har sagt at de vil finansiere 1.000 studieplasser totalt for ukrainske flyktninger.

Mange av flyktningene er trolig i en alder der høyere utdanning kan være aktuelt. Ifølge NTNUs interne nettside, har internasjonal seksjon ved NTNU allerede fått mange henvendelser fra ukrainske ungdommer som lurer på om det er mulig å fortsette utdanningen her.

Innen 20. mai skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse komme med forslag til fordelingen av studieplasser. Departementet tar endelig stilling til saken i begynnelsen av juni. Dette kommer også fram i et brev fra regjeringen.

Tilbyr ledige studieplasser

De 1.000 ekstra plassene er beregnet å koste 47, 8 millioner kroner. Pengene skal gå til midlertidige, fireårige studieplasser. Studiestart vil bli til høsten.

NTNU har kartlagt at det finnes ledige studieplasser både på internasjonale masterprogram og i enkeltemner på bachelor- og masternivå, der undervisningen blir gitt på engelsk.

Det kan også være aktuelt å innplassere flyktninger som tar profesjonsutdanninger i hjemlandet. Slik kan de for eksempel fullføre en sykepleierutdanning i Norge.

NTNU er også i ferd med å utvikle av et nettbasert kurs i norsk for ukrainere, rektor har nylig gitt en garanti på inntil 250.000 kroner for å få gjort jobben. Kurset skal være ferdig til høstsemesteret starter.

Vil inkludere forskere fra Ukraina

Det vil også trolig komme forskere og doktorgradsstipendiater til Norge. KD ber institusjonene om å se på hvordan de kan inkludere ukrainske forskere i fagmiljøene. For eksempel kan de inkluderes i eksisterende prosjekter, eller tilbys en kontorplass.

Ved NTNU er planen at dette arbeidet skal skje hos fakulteter og institutter. Men det mangler foreløpig retningslinjer for hvordan de rent praktisk kan knyttes til universitetene, skriver NTNU.