Anne Borg: Jeg fratrer umiddelbart

Det ekstraordinære styremøtet åpnet med at Anne Borg trakk seg fra sin stilling som rektor. Nå skal styret i en lukket del diskutere konstituering av ny rektor.

Møtet gikk på Zoom.
Møtet gikk på Zoom.
Publisert Sist oppdatert

Les oppsummering av saken i denne artikkelen.

Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag forrige uke gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld forrige uke, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag forrige uke kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken. Dette gjennomføres fredag 15.12.

Mandag kveld kom det ut at det var deler av den elektroniske kommunikasjonen som ikke hadde blitt sendt til UA i første runde. Der gir Norsk industri-direktør Knut Sunde tilbakemelding på innlegget til Borg. Hun sier blant annet at hun forventer å få «kritikk ift. ytringsfrihet.»

Rektor Anne Borg åpnet fredag morgen det ekstraordinære styremøtet med å meddele styret og de som fulgte på strømmen at hun trekker seg umiddelbart. 

- Jeg ønsker å meddele styret at jeg fratrer som rektor med umiddelbar virkning. Det har vært et privilegium å være rektor, sa Borg.

Etterpå lukket styret møtet for å diskutere veien videre. 

Det betyr blant annet å konstituere en ny rektor ved NTNU som kan sitte fram til en ny permanent rektor er ansatt. Per i dag er det prorektor for utdanning Marit Reitan som er rektors offisielle stedfortreder.

Dette sa Anne Borg

Anne Borg åpnet med å si at det var viktig at NTNU la denne saken bak seg. 

- Jeg hadde to intensjoner med innlegget: Jeg ville understreke at forskere som deltar i det offentlige ordskiftet gjør det på vegne av seg selv, og ikke institusjonen NTNU. For det andre ønsket jeg å oppfordre til et godt og respektfullt debattklima i faglige diskusjoner, særlig der det er sterke meninger og høy temperatur. Den påfølgende debatten viser at jeg feilvurderte, sa Borg. 

Hun sa videre at hennes uttalelser og formuleringer ble oppfattet som refs av to NTNU-forskere, og at hun ønsket å gjenta sine tidligere beklagelser for styret. 

- Jeg har videre sett at noen mener denne saken setter ytringsfriheten ved NTNU under press. Det har aldri vært min intensjon. 

Hun kommenterte at hun ikke varslet de to forskerne om innlegget som var på vei til DN, noe hun har beklaget til dem. 

- I tillegg er det 43 000 studenter og om lag 9 000 ansatte ved NTNU som fortjener en beklagelse for situasjonen jeg har satt NTNU i. Flere har lurt på hvilke råd jeg har fått i denne saken. Som rektor henter jeg regelmessig inn råd, men det er mitt ansvar hvordan jeg følger opp rådene, også i denne saken, sa Borg.

- Kan ikke være rektor med tvilen som nå har oppstått

Hun redegjorde igjen for at den kontakten hun hadde med NHO i forkant av innlegget i DN ikke var utslagsgivende.

- Min integritet og ærlighet har blitt trukket i tvil. De som kjenner meg vet at det er helt på tvers av det jeg står får. Jeg har et brennende hjerte for NTNU, den tvilen som har oppstått i denne saken kan jeg ikke leve med i rollen som rektor, for meg er det NTNUs beste som teller, sa Borg under møtet.

Så kom konklusjonen:

 - Jeg ønsker derfor å meddele styret at jeg fratrer som rektor med umiddelbar virkning. Det har vært et privilegium å være rektor, sa Borg.

- NTNU har en unik posisjon i Norge, og det grønne skiftet er avhengig av et sterkt NTNU. I min rektorperiode har vi fått på plass finansiering av campussamling i Trondheim, og er i gang med byggingen av Norsk Havteknologisenter. Dette er viktige prosjekt for utviklingen av NTNU i mange tiår fremover, fortsatte hun.

- Vi lever i en omskiftelig tid. Organisasjonen NTNU ruster seg for fremtiden hver eneste dag. Jeg ønsker ny rektor lykke til med arbeidet framover, sa hun avslutningsvis.

- Takk til Anne Borg for innsatsen

Så gikk skjermen i blått mens styret tok en pause. Da de kom tilbake, var det styremedlemmenes tur. Initativtaker til møtet, Aksel Tjora startet.

Aksel Tjora håper at oppmerksomheten kan brukes til noe positivt videre.
Aksel Tjora håper at oppmerksomheten kan brukes til noe positivt videre.

- Tusen takk til Anne Borg for innsatsen hun har gjort. Og så vil jeg på vegne av svært mange beklage det som har skjedd i hele prosessen. Det  jeg håper er at oppmerksomheten rundt saken og konklusjonen den har fått, hjelper både NTNU og hele sektoren med å fortsette å jobbe med den akademiske ytringsfriheten, sa Tjora.

- Har en jobb å gjøre med bindinger til næringsliv

Ingrid Bouwer Utne, som i likhet med Tjora er fast vitenskapelig ansatt og tok initativ til møtet, fulgte opp med å istemme sin kollega.

- Jeg vil støtte Aksel i det han sier, også må jeg si at hele saken her er utrolig uheldig. Jeg tror også det har vært en vekker for viktigheten av akademisk ytringsfrihet, og at vi i organisasjonen har en jobb å gjøre. Vi har også en jobb å gjøre med bindingene til næringslivet, og se på de avtalene som ligger der, sa hun.

En tydelig og sterk rektor sa Janson til Borg redegjørelse og beslutning.
En tydelig og sterk rektor sa Janson til Borg redegjørelse og beslutning.

Også eksternt styremedlem Jan-Frode Janson ønsket å takke rektor for sin innsats.

- Jeg synes vi fikk en god redegjørelse fra rektor, som her er både tydelig og sterk. Og så har jeg respekt for beslutningen hun har gjort. Jeg vil gjerne også takke for det som fra mitt perspektiv er en rektor som åpenbart både har hodet og hjertet for NTNU, slo han fast. 

Det var flere styrerepresentanter som ville takke rektor for jobben hun har gjort ved NTNU. 

Eksternt styremedlem Nina Refseth.
Eksternt styremedlem Nina Refseth.

- Hun har virkelig jobba for NTNU, og jeg er helt sikker på at dette har vært en krevende beslutning for henne. Videre vil jeg støtte det Aksel og Ingrid er inne på, om at vi må bruke dette godt fremover for å understreke institusjonens uavhengighet og vektleggingen av den akademiske friheten for alle ansatte, sa Nina Refseth. 

- Ytringskultur er lederansvar

Nicolai Winter-Hjelm
Nicolai Winter-Hjelm

- Dette har vært en veldig uheldig og kjedelig sak, og jeg håper hun vil bli husket for alt det bra hun har gjort for NTNU. Også håper jeg at vi kan bruke dette videre i arbeidet med nye strategier, sa Nicolai Winter-Hjelm, valgt inn i styret fra de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Anders Lie Hagen
Anders Lie Hagen

Også Anders Lie Hagen, valgt inn fra studentene, sa at det var viktig at fokus fremover blir på den akademiske ytringsfriheten for den enkelte ansatte og student. 

- Denne saken viser at ytringskultur er et lederansvar, sa Hagen. 

- Har vært en forkjemper for studentene

Kjersti Møller, teknisk administrativt ansatt, ville stille seg bak alt som ble sagt knyttet til både ytringsfrihet og ytringsrommet. 

Kjersti Møller
Kjersti Møller

- Også har jeg lyst å takke Anne for den innsatsen hun har nedlagt, og den integriteten og den ærligheten som hun legger vekt på. Jeg synes det har vært vanskelig, men det er stor respekt for beslutningen hennes, sa Møller. 

Avslutningsvis ønsket også student i styret Matilde Brox Bordal å takke Borg. 

Matilde Brox Bordal
Matilde Brox Bordal

- Jeg vil også takke Anne Borg for alt hun har gjort for NTNU, og for at hun har vært en forkjemper for studentene ved NTNU. 

Slik åpnet styreleder

Styremøtet åpnet med at Remi Eriksen leste oppsummering av saken fra styrepapirene og redegjorde om akademisk ytringsfrihet. Så gikk han over til møtets form:

- Møtet gjennomføres i to deler. Først en åpen del hvor rektor orienterer og styret stiller spørsmål, denne strømmes offentlig. I del to ønsker jeg å diskutere om saken skal ha konsekvenser for rektor, denne delen tas lukket. Jeg ber styret om å unngå å diskutere dette i den åpne delen, forklarte Eriksen.

 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.