strammere økonomi ved ntnu

HF vil spare 4,3 millioner på å slå sammen institutter

Humanistisk fakultet vil krympe antall institutter fra sju til fire eller fem. Økonomi er en viktig grunn for tiltaket. 

Dekan Anne Kristine Børresen ved HF sier det vil bli en åpen prosess der ansatte skal involveres.
Dekan Anne Kristine Børresen ved HF sier det vil bli en åpen prosess der ansatte skal involveres.
Publisert Sist oppdatert

UA skrev nylig at Fakultet for naturvitenskap vil slå sammen institutter. Nå følger Humanistisk fakultet i samme fotspor. 

Dekan Anne Kristine Børresen forteller at hun mener det er nødvendig å kutte ned på antall institutter, særlig av økonomiske årsaker.

Fakta

Strammere økonomi ved NTNU

  • I 2022 hadde NTNU en realnedgang i bevilgninger, og alt tyder på at bevilgningene ikke vil øke i tiden som kommer.
  • Fakultetene ved NTNU må nå kutte i budsjettene sine. NTNU planlegger en realnedgang på 70 millioner i året i flere år framover.
  • Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad mener NTNU trolig må ned med 600 stillinger i løpet av noen år.

- Økonomi er den vesentligste grunnen. Men det er også store forskjeller mellom instituttene, blant annet når det gjelder antall ansatte, antall studieprogram og hvor robust administrasjonen er, sier Børresen.

Hun sier organisasjonen nå er orientert om prosessen, som skal gå over ett år. - Vi skal kjøre bred medvirkning og har lyst til å høre hva organisasjonen mener om saken, sier Børresen.

Instituttene skal ha en egenevaluering og det blir en høringsprosess etter at forslaget til ny organisasjon kommer våren 2024. 

Hun sier det foreløpig ikke er noen opplagte kandidater blant instituttene til å slås sammen.

- Vi skal ha en åpen prosess, der instituttene skal gjøre en egenevaluering og komme med forslag, sier Børresen.

Børresen sier HF har hatt gleden av å lære av hvordan NV kjører sin prosess. 

Målet er fire eller fem

Målet er fire eller fem fakulteter, mot dagens sju.

- Det synes vi kan være et passende antall. Langtidsprognosene for fakultetet uroer oss. Vi må ta grep, og kan ikke sitte stille i båten og vente på at dette går over, sier Børresen.

Å ha fem istedenfor sju institutter kan spare over fire millioner. «Med dagens lønnsnivå inkludert alle kostnader tilsvarer fire lederstillinger 4,3 millioner», står det i sakspapirene til siste instituttledermøte ved fakultetet.

Lederstillingene viser da til to kontorsjefer og to instituttledere.

Hun sier sammenslåingene er en måte å skjerme noe av kjernevirksomheten på. 

- Hvis vi ikke gjør dette, må vi ta nedskjæringene andre plasser. Og det kan også komme nedskjæringer andre steder ved fakultetet i tillegg, sier Børresen.

Hun er forberedt på at det kan bli mye diskusjon blant de ansatte. 

- Dette diskuteres allerede på instituttene. Mange er glade i instituttet de har nå. Men vi må minne om at når rammevilkårene endrer seg, er det uansvarlig av oss å ikke ta grep, sier Børresen. 

Khrono har også omtalt saken, og skriver at også Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap vurderer å slå sammen institutter. 

To historieinstitutter?

I 2019 ble IHS lagt ned, og to nye historieinstitutter ble opprettet. Det jobbes for tiden med et gjenopprettingsprosjekt mellom de to historieinstituttene. Dette prosjektet skal evalueres innen 15. januar 2024. 

- Hvor sannsynlig er det at de to historieinstituttene vil bli slått sammen igjen?

- Gjenopprettingsarbeidet er under evaluering, og den rapporten som kommer vil bli faset inn i arbeidet med instituttene. Vi lytter til det som står i evalueringsrapporten, og har ennå ikke konkludert om hvordan historiemiljøene skal være organisert, sier Børresen. 

Les også: Kan måtte kutte 600 stillinger i løpet av noen år

Færre søkere

HF-ledelsen åpner også for at faggrupper kan flyttes til et annet institutt der det er faglig relevant.  

I tillegg til dårligere økonomi er det også fall i antall søkere til mange av studiene ved HF, og fallende ungdomskull på sikt. 

Det er i dag store forskjeller mellom instituttene når det gjelder antall ansatte, antall studieprogram, økonomisk robusthet, BOA-omsetning, administrativ støtte og organisering av ledelsen. Ledelsen viser også til at HF ved UiO, som er omtrent dobbelt så store som HF ved NTNU, har sju institutt. 

Fakultetsledelsen mener det er viktig at instituttene blir mer jevnstore. 

Instituttene skal vurdere om de ser faglige gevinster ved å slå seg sammen med andre institutt ved HF. Ny struktur vedtas av NTNUs styre, og saken bør behandles av fakultetsstyret senest i september 2024.