Samordna opptak forberedt på nye høye søkertall

I fjor var det 12.000 flere enn året før som søkte høyere utdanning i Norge. Nesten hele økningen besto av søkere som leverte inn rett før fristen, 15. april.

Det er grunn til å tro at ganske mange slang inn en søknad til Samordna opptak i siste liten i fjor, så de skulle ha flere muligheter hvis det ble vanskelig å finne jobbe, annen utdanning andre steder eller det skulle bli vanskelig å reise, hvis det var planen. Illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen betyr at søknaden må være ferdig registrert før midnatt natt til fredag.

Både antall søknader i fjor og antall søknader på siste dag før fristen utløp var nye rekorder, med en økning i prosent på henholdsvis 8,7 og 75 prosent sammenlignet med 2019.

– Samordna opptak forventer et høyt antall søknader også i år, sier Terje Mørland, som er direktør for utdanningstjenester i Unit, til NTB. Han legger til at det er umulig å spå om det blir flere eller færre enn i rekordåret 2020.

Da tallene ble presentert i fjor, mente Unit , som har ansvar for gjennomføringen av Samordna opptak, at mye av økningen kunne knyttes til situasjonen med koronavirus.

Plan B

Teorien er at usikkerhet i arbeidsmarkedet og rundt mulighetene for å studere i utlandet gjør at folk sikrer seg en plan B ved å søke høyere utdanning i Norge. Unit mente i fjor at den enorme økningen i antall personer som søkte på siste mulige dag, som i år vil være torsdag fram til midnatt, forsterket det inntrykket. 24.702 søkte 15. april i fjor, mot 14.128 samme dag i 2019.

– Vi vet av erfaring at mange søker de siste dagene, men mange har allerede levert søknad i år, og vi tror ikke riktig like mange som i fjor utsetter søknaden til i siste liten. For et år siden var usikkerheten knyttet til koronasituasjonen enda større, da landets skoler og læresteder hadde vært nedstengt en måneds tid, og fremtiden var uviss, sier Mørland.

Units erfaring er at mer enn halvparten av søkerne, rundt 80.000 personer, leverer søknaden før 1. april, og foreløpige tall tyder på tilsvarende trend i år.

Mange vil egentlig ut

Neste fredag vil søkertallene presenteres. I juli er hovedopptaket klart. Først til høsten, når studentene faktisk møter opp til studiene, vil det vise seg hvilke valg som faktisk blir tatt – og kanskje hvilke følger pandemien får.

President Morgan Alangeh i ANSA påpeker at det vil slå ut på søkertallene at det kommer færre studenter til Norge fra utlandet og at færre norske studenter får reist utenlands, men tror ikke dette vil vare om folk får sjansen til å reise igjen.

– Vi har helt siden i fjor sommer fått mange henvendelser fra personer som ønsker å studere i utlandet fra høsten av. Vi opplever at mange savner å reise til utlandet. Det å ta hele graden i utlandet, er en helt unik måte å oppleve verden på, sier Alangeh.

Kalde friårsføtter

Nestleder Felipe García i Norsk studentorganisasjon tror at en del av dem som normalt ville tatt seg et friår etter videregående for å jobbe, kanskje får litt kalde føtter i år.

– Det er fristende å spekulere. Kanskje er det flere som vil søke seg til høyere utdanning? Det vil i så fall glede oss. Vi er veldig spent på hvilke grupper som søker mest, vi tenker at det er flott både hvis de yngre gjør det og eldre grupper som trenger litt påfyll, sier han.

– Uansett er det viktig å huske at dette, søkertallene, er en tendens, et øyeblikksbilde nå. Ingenting er egentlig bestemt før vi ser hvordan plasser blir fordelt i juli og deretter hvem som møter til studiestart, nestleder Felipe García.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.