Studentene vil gjøre utveksling til hovedregel

Om de får viljen sin vil mange snart måtte aktivt melde seg av utveksling. Men det forsikres at ingen skal bli sendt mot sin vilje.

ANSA-president Sine Schei er godt fornøyd med å ha en felles front med NSO.
ANSA-president Sine Schei er godt fornøyd med å ha en felles front med NSO.
Publisert

Under Norsk studentorganisasjons landsmøte denne helga ble de en ny internasjonal plattform vedtatt. Blant det som nå er nytt i studentenes internasjonalt rettede politikk er at de ønsker at det hvor hensiktsmessig skal være automatisk oppmelding til utveksling, slik at studentene som ikke ønsker å reise må melde seg av.

Sine Schei er president i organsisasjonen Association of Norwegian Students Abroad (ANSA). Hun har vært observatør under landsmøtet og sier seg godt fornøyd med resultatet.

- Det er kjempefint å bekrefte at dette er et sted vi er enige med NSO Vi ønsker at enda flere skal ha den gode opplevelsen det er å være på utveksling. Vi deler nå målet både om aktiv avmelding og at utvekslingen skal ligge på 50 prosent, forteller Schei.

Plattformen er ment å skulle stå seg i opp til seks år. I forkant av møtet var det meldt inn dissenser som både mente at 50 prosent utveksling var for ambisiøst og at aktiv avmelding var noe som kunne føre til forvirring.

Viktig at internasjonale studenter slipper å betale

Flere ytret bekymring for hva som ville skje om man glemte å melde seg av utveksling under debatten om plattformen. Ville de bli shanghaiet og sendt på tvungen utveksling?

- Dette handler om at du må aktivt si fra til din egen institusjon at du ikke vil på utveksling, du må fortsatt søke et annet sted, status nå er aktiv påmelding hos egen institusjon. Jeg tror ikke det blir vanskelig for de som ikke vil dra, men resultatet tror jeg heller vil bli å senke terskelen veldig. Det er absolutt ingen som skal sendes på utveksling om de ikke vil, sier Schei.

Hun sier hun har forståelse for at det er bekymringer og sier at hvordan alt kan løses praktisk er noe som skal sees på framover. De fikk også et annet viktig gjennomslag.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått en presisering av at gratisprinsippet for internasjonale studenter i Norge. Det at internasjonale studenter kan komme til Norge og slipper å betale skolepenger er viktig. Vi har sett at det er flere land som har innført skolepenger for internasjonale studenter, det er ikke noe som hadde vært positivt for internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning, konkluderer ANSA-lederen.

Det ble forvirring og uenighet når landsmøtet stemte over to ulike internasjonale plattformer, les mer her: - Noe ulik virkelighetsoppfatning.

Knappe marginer i voteringene

NSO-leder Tuva Todnem Lund er godt fornøyd med vedtakene.

- Avmelding er veldig positivt. Samtidig har vi også vedtatt et enda mer ambisiøst mål for utveksling. Utveksling er veldig positivt både for enkeltstudenten og for den norske kunnskapssektoren. Man tar med seg verdifulle erfrainger og kunnskap tilbake, sier hun.

Tuva Todnem Lund sier NSO-ledelsen har fått et sterkt mandat å gå videre med.
Tuva Todnem Lund sier NSO-ledelsen har fått et sterkt mandat å gå videre med.

Det var en rekke av vedtakene underveis der studentene var delt nærmest helt på midten, med kun en til to personers margin. Lund mener fortsatt at hun har et solid mandat å gå videre med.

- Det er sånn demokrati funker. Vårt mandat er å videreføre den politikken som blir vedtatt av landsmøtet uavhengig av margin. Samtidig følger vi også debatten og tar med oss argumentene fra alle sider, sier Lund.

Et forslag som også ble vedtatt med knapp margin var at universitetene må tilby viktig informasjon på samisk. Det ble vedtatt med 72 for og 70 imot. Du kan lese mer om dette forslaget her.