Tromsø-benken med kraftig offensiv om likestilling av samisk

Sier aktiv politikk brøt ned samisk og det samme må til for å bygge det opp igjen.

Ida Rabben Trælnes, Vetle Solodden Lier, Andrine Klausen Simonsen og Karoline Sveen fra UiT har fremmet forslaget.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert 14.12: Forslaget ble vedtatt sammen med resten av NSOs internasjonale plattform.

- Om man skal fortsette med de bevilgningene man har i dag vil det ta 100 år før man har brukt like mye på å bygge opp samisk som ble brukt på å bygge det ned. Den norske staten har en plikt her og det går altfor sakte og da vil vi at NSO skal ta en offensiv posisjon, foreller Andrine Klausen Simonsen.

Under behandlingen av NSOs internasjonale plattform fremmet en gruppe delegater fra UiT et tilleggsforslag om å sidestille samisk med norsk og enkelsk som språk utdanningsinstitusjonene må tilby viktig informasjon på.

Under debattrunden holdt delegasjonen mange av de mest flammende innleggene.

- Vi har en grusom historie med tvungen fornorskning av samene i Norge. Det var ikke fremmede makter, det var vanlige nordmenn. Det er en pågående kamp og ta tilbake det samiske og man møter alt for mange som synes det er bortkastede ressurser. Det var en aktiv politikk som brøt ned samisk kultur, det trengs en aktiv politikk for å bygge den opp igjen også, sa Simonsen fra talerstolen.

- Likestilt i 30 år

Studentene ved UiT forteller at de er universitetet i Norge med hovedansvar for å fremme urfolks minoritetsspråk og rettigheter.

- Så er det også det at norsk og samisk har vært likestilt i Norge i 30 år. Så det er en selvfølge at når det står norsk så burde det stå samisk også. Så langt har det desverre bare vært symbolsk, sier Simonsen.

Nøyaktig hva som skal inngå i den viktige informasjonen som skal tilbys er det noe som kan tas opp til videre diskusjon. Men at den samme informasjonen som tilbys på engelsk også tilbys på samisk mener de hvertfall kunne vært en start.

Underveis i debatten var det flere som kom med innvendinger om at det ville bli svært ressurskrevende.

- Først og fremst må vi si hva vi vil. Jeg opplever at det ikke er alle andre saker hvor man tenker på ressurser allerede på dette punktet. Vi har lyst til å få dette vedtatt, så blir det opp til arbeidsutvalget hvordan det tas videre, sier Vetle Solodden Lier.

Viktig internasjonal sak

Alternativt ble det også sagt på en annen, mer dirkete måte av, av Kristian Stave

- Det kommer til å bli dyrt, men det er noe norske stat og akademia kun kan takke seg selv for, sa han under debatten.

Noen stilte også spørsmål om internasjonal plattform var stedet å ta det.

- Samer er ikke bare i Norge, de er også i Sverige, Finland og Russland. Vi vil gjerne ha det inn i en nasjonal plattform også. Og alle andre steder for den saks skyld, slår Karoline Sveen fast.

Internasjonal plattform voteres over lørdag formiddag. Plattformen har fått opp rundt 60 endringsforslag. Det ble forvirring da det ble lansert en hel alternativ plattform på torsdag.