Forvirring med motstridende forslag på NSO-møte: - Noe ulik virkelighetsoppfatning

To ulike men samtidig lignende forslag ble stilt opp mot hverandre, men de ulike delene av organisasjonen klarer ikke å enes om hva som skjedde.

Tuva Todnem Lund sier hun er overrasket over at det forslaget ble endret etter det hun oppfatter som en bred og inkluderende prosess.
Publisert

Under behandling av ny internasjonal plattform på landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon ble det opprinnelige forslaget fremmet av NSO-ledelsen skrotet i sin helhet. Dette etter organisasjonens internasjonale komité kom med et motstridende forslag, som fortsatt inneholdt mye av det opprinnelige vedtaket.

Les mer om landsmøtet og se det direkte her: Årets store studentmøte er i gang.

- Uheldig prosess

- Det har vært en litt uheldig prosess, vi vet ikke helt hva som har skjedd, det har vært koronaår og kommunikasjonen har kanskje vært litt dårlig. Det viktigste for oss var at det skulle bli et godt dokument. Vi synes det er uheldig at så mye av diskusjonen endte opp med å handle om prosess, men vi opplevde at det kom kritikk mot oss om at vi ikke hadde fulgt prosessen, så da måtte vi svare på det, forteller Dag Emmanuel Powlett Fredriksen i Internasjonal komité.

De mener at det ikke ble inkludert i prosessen da organsisasjonens internasjonale plattform skulle utformes. De mener at de fikk alt for kort tid til å svare om forslaget og at de ikke har blitt hørt. Det er ikke NSO-lederen enig i.

Vi er til stede i Tønsberg under landsmøtet. Tips vår journalist i salen på b.javorovic@gmail.com eller 47238560.

Overrasket over at det kom en ny plattform

- Jeg opplever det er to ganske ulike virkelighetsoppfatninger som ligger til grunn her. Det er to ulike plattformer som er sendt inn på samme politiske område, der det er mye av den samme politikken i begge forslag. Vi har hatt en grundig prosess på forankringen av plattformen etter vedtektene og ble ganske overrasket over at det ble sendt inn en helt ny plattform, sier Tuva Todnem Lund.

Lund understreker at hun synes det er fint at det er engasjement rundt organisasjonens politikk, men synes måten det har blitt gjort på er synd.

Medlemmene av internasjonal komité sier selv at de synes endringene stort sett er redaksjonelle. Lund sier på sin side at det er en del forskjeller og at det går mot ting NSO har ment tidligere. Det nye forslaget inneholder enkelte punkter som ikke opprinnelig var der på tross av at det er kortere.

- Vi er ikke uenig i det AU har lagt fram. Vi er helt enig i plattformen politisk. Vi så at det var en del ulike folk som hadde skrevet og at de hadde gjentatt hverandre, så tenkte vi at det var noe vi kunne forenkle. Så var det også noen ekstra ting vi kunne tenke oss å ha med, sier Kristine Sandtrøen i internasjonal komité.

Dette inkluderer da blant annet panoramastrategien om hvordan norsk høyere utdanning skal samarbeide med land utenfor EU og Students at Risk-ordningen som støtter studenter i risiko for å praktisere sin akademiske frihet.

Bilal Sheikh, Dag Emmanuel Powlett Fredriksen, Kristine Sandtrøen og Anja Bornstedt Landsverk er godt fornøyd med at forslaget deres gikk gjennom.

Forvirring rundt prosess

Selve innholdet i det endelige vedtaket skal diskuteres og vedtas fredag. Det er da komiteens forslag som vil legges til grunn etter den fikk et stort flertall.

- Vi vil gjerne ha en skikkelig debatt, vi vil at folk skal engasjere seg i plattformen vi har laget. Man må gjerne gjøre masse endringer, men vi synes vår versjon hadde bedre flyt, sier Anja Bornstedt Landsverk i komitéen.

Tuva Todnem Lund sier hun var overrasket over at det endte opp med å bli et annet forslag enn det de hadde forberedt som endte opp med å legges til grunn.

- Jeg opplevde det var litt forvirring rundt prosess og hva som lå til grunn. Jeg håper delegatene får tid til å sette seg inn i det nye forslaget, sier hun.

- Lite fan av hvordan dette ble gjennomført

Flere ytret misnøye underveis i behandlingen, først da det ble oppfattet som at man ikke fikk lov til å stille spørsmål om prosessen, så med prosessen i sin helhet.

- Jeg er lite fan av hvordan spørsmål og debattrunden har blitt gjennomført her. Det er informasjon som utveksles på sidelinjen uten at det deles med alle i salen. Trusler om mange endringsforslag burde heller ikke brukes i argumenter for å få folk til å stemme verken den ene eller den andre veien, sa NTNU-delegat Astrid Hilling fra talerstolen.