Mener pendleravtale harmonerer dårlig med NTNUs miljøambisjon

- Det er en fordel at ledere går foran med et godt eksempel når ansatte skal reise mindre og være kritisk til reisemåte, sier hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL.

- Avtalen er uvanlig ut fra hva vi er kjent med, sier Søpstad .
Publisert Sist oppdatert

I dag ble det kjent at NTNU dekker utgifter til pendling og bolig for Bjørn Haugstad. Han er ansatt som direktør for organisasjon og infrastruktur, og begynner i jobben i midten av februar.

Det var Khrono som først skrev om arbeidsavtalen mellom Haugstad og NTNU.

Haugstad er bosatt i Oslo.

Vil disponere leilighet

Ifølge Khrono vil NTNU dekke pendlerutgiftene og stille en bolig til disposisjon i Trondheim. Anslått husleie 10 000 kroner i måneden. Også reisene fra Haugstads hjem i Oslo til NTNU i Trondheim blir dekket av NTNU. Disse vil anslagsvis koste 80 000 kroner i året. Haugstad har forstått det slik at han skal bruke en leilighet NTNU disponerer nær campus.

Totalt vil utgifter til reising og bolig beløpe seg til anslagsvis 200 000 kroner årlig. Under tilsettingsprosessen var det et premiss fra Haugstad at utgiftene til pendling skal dekkes av arbeidsgiver, ifølge rektor Anne Borg.

- Liten interesse for direktørjobben

- Avtalen er uvanlig ut fra hva vi er kjent med. Det vitner om at det er viktig å få inn en ny direktør. Det som er avgjørende for oss, er at vi har en leder som er til stede. Det kan være en utfordring for pendlere, sier Søpstad.

Han peker på at NTNU står overfor utfordringer, og at det er viktig å være tilgjengelig selv om den digitale tidsalderen er over oss.

Selv er ikke fagforeningene involvert i denne typen arbeidsavtaler, men fagforeningslederen har vært kjent med at det har vært en diskusjon for å finne løsninger rundt tilsettinga ettersom han deltok i innstillingsprosessen.

- Burde NTNU ansatt en som bor i Trondheim?

- Det er det vanskelig å svare på. Interessen var begrenset i utgangspunktet. Det må NTNU tenke gjennom framover. Hva er det som gjør at det er liten interesse for denne typen stillinger? spør han.

- Har du sagt din mening overfor NTNU-ledelsen om hva du synes om pendleravtalen?

- Nei, ikke ennå. Jeg ble kjent med den i media.

- Bør man ikke velge den dyktigste lederen, nærmest for enhver pris?

- Nei, ikke for enhver pris, men vi er avhengig av å ha dyktige ledere.

- Burde NTNU lyst ut stillinga på nytt når det ble klart at Haugstad ikke kan jobbe i Trondheim?

- Da måtte et slikt premiss vært lagt inn ved rekruttering. Utfordringa er rett og slett at vi har lyst ut stillinga uten dette premisset. Og NTL er ikke inne i den slags diskusjon før toget er gått. Alternativet kunne vært å lyse ut stillinga på nytt og det er ikke sikkert at man vil finne andre kandidater, sier han til Universitetsavisa.

- Her trengs det bedre forklaring

I UAs kommentarfelt er det kommet reaksjoner på arbeidsavtalens innhold.

- NTNU er Norges største universitet. Det ligger i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. At NTNU, i tider med innsparing og klimareduksjon, ansetter den høyeste sjef for administrasjonen som ikke skal ha sin førstebolig i Trondheim, og som blir betalt for, er noe som trenger en vesentlig bedre forklaring enn at personen selv hele tiden hatt det som premiss, skriver professor Mats Ehrnström ved Institutt for matematiske fag.

- Ikke akkurat et godt eksempel og bra for miljøet, det, skriver filosofiprofessor Solveig Bøe, som sier seg enig med Ehrnström.

- Det tar seg dårlig ut at en institusjon som har som visjon "kunnskap for en bedre verden" på denne måten gjør unntak for seg selv, skriver hun.

- Krever at jeg er til stede

På NTNUs styremøte 21. oktober spurte Universitetsavisa rektor Anne Borg om Haugstad flytter til Trondheim, eller blir boende i Oslo. Da svarte hun at han skal pendle, og vil ha Trondheim som arbeidssted mandag til fredag, med unntak av møtevirksomhet andre steder.

Til Adresseavisen sa Bjørn Haugstad:

- Jeg skal pendle. Jeg bor i Oslo med kone og barn. Det å flytte har ikke vært aktuelt, men dette er en jobb som krever at jeg er til stede. Det er ikke en jobb som kan gjøres via fjernarbeid.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.