NTNU dekker utgifter til pendling og bolig for Bjørn Haugstad

Utgifter til pendling og bolig anslås å være rundt 200 000 kroner i året.

Vel 1,4 millioner kroner blir årslønna til Haugstad som direktør ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Khrono har fått innsyn i NTNUs arbeidsavtale med den nytilsatte direktøren for organisasjon og infrastruktur. Han begynner i jobben 14. februar 2022.

Haugstads årslønn som ansatt ved NTNU, blir på 1.420 000 millioner kroner.

På NTNUs styremøte 21. oktober spurte Universitetsavisa rektor Anne Borg om Haugstad flytter til Trondheim, eller blir boende i Oslo. Da svarte hun at han skal pendle, men vil ha Trondheim som arbeidssted mandag til fredag, med unntak av møtevirksomhet andre steder.

Til Adresseavisen sa Bjørn Haugstad:

- Jeg skal pendle. Jeg bor i Oslo med kone og barn. Det å flytte har ikke vært aktuelt, men dette er en jobb som krever at jeg er til stede. Det er ikke en jobb som kan gjøres via fjernarbeid, sier Haugstad.

Ifølge Khrono vil NTNU dekke pendlerutgiftene og stille en bolig til disposisjon i Trondheim. Anslått husleie 10 000 kroner i måneden. Også reisene fra Haugstads hjem i Oslo til NTNU i Trondheim blir dekket av NTNU. Disse vil anslagsvis koste 80 000 kroner i året. Haugstad har fått antydet at han skal bruke en leilighet NTNU disponerer nær campus.

- Vi har sett at mye kan løses digitalt, men denne typen jobb krever fysisk tilstedeværelse. Derfor ser jeg for meg å pendle ukentlig, sier Haugstad til Khrono.

- Det har under hele tilsettingsprosessen vært et premiss fra Haugstad at utgiftene til pendling skal dekkes av arbeidsgiver, men innenfor skattereglene, sier rektor Anne Borg til avisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.