studenters tannhelse

- Vi kan ikke ha en ordning Sit og Velferdstinget ikke tør å snakke høyt om

Velferdstingets medlemmer var uenige om hva som skal skje med tannhelserefusjonsordningen da de diskuterte saken tirsdag kveld.

Velferdstinget diskuterte tannhelserefusjonen
Velferdstinget diskuterte tannhelserefusjonen
Publisert Sist oppdatert

Under Velferdstingsmøte tirsdag 27. september diskuterte representantene fremtiden til tannhelserefusjonsordningen.

Tannhelserefusjonsordningen er et tilbud for alle studentene tilknyttet Sit, og gjennom ordningen kan en student få refundert kostnader tilknyttet tannhelsesjekk eller tannhelsebehandling.

I en unik situasjon

Nestleder i Velferdstinget, Ferdinand Marnburg, la fram saken under møte torsdag kveld, og pekte på to hovedgrunner til at arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skulle diskutere saken.

- For det første er det en midlertidig ansatt som drifter ordningen i dag, og har en kontrakt ut året. Det setter oss i en unik posisjon til å se på ordningen uten noen administrative og økonomiske konsekvenser, sier Marnburg

Den andre grunnen Marnburg trekker fram er at Velferdstinget før sommeren vedtok å overføre penger fra tannhelserefusjonsordningen til psykisk helse.

Leder av Studenttinget, Astrid Hilling, mener at man bør tenkte godt om før man binder ressurser.
Leder av Studenttinget, Astrid Hilling, mener at man bør tenkte godt om før man binder ressurser.

Leder av Studenttinget, Astrid Hilling, kommenterte at Velferdstinget må tenke seg nøye om når man ikke har noe ansettelsesforhold man må forholde seg til.

- Hvis vi skal fortsette med denne ordningen, må man også ansette noe på fast basis, og dette binder ressurser en god stund framover som man ikke kan omprioritere. Hvis man ansetter noen, må man vente til den ansatte slutter eller pensjonerer seg før man kan omprioritere midlene, sa Hilling

4 millioner pluss en årslønn

Under diskusjonen var det tydelig at representantene var uenige om hva som skal være fremtiden til ordningen. Representant Jenny Langset Hustad var tydelig på at hun ønsket å beholde ordningen.

- Dersom ordningen blir avviklet vil det bare være med på å skape større sosiale ulikheter. De som kommer fra en god sosioøkonomisk bakgrunn har bedre forutsetninger for å ta vare på sin egen helse, sa Hustad

Førstevara Ellinor Lindström spurte om resten av representantene om tannhelserefusjonsordningen er noe studentene skal dekke med semesteravgiften.

Fakta

Kort historie til tannhelserefusjons-ordningen

  • Ordningen ble vedtatt i april 2017, og hadde første et tak på 5 millioner
  • I 2020 taket redusert til 4 millioner i 2020, da 1 millon ble flyttet for å støtte utbyggingen av nybygget til Studentersamfundet
  • I fjor brukt 1751 ordningen og man brukte totalt 4,6 millioner, og da ble det vedtatt en ekstrastøtte til ordningen i november 2021

- De man hjelper bør få skikkelig hjelp, men jeg får litt vondt av at Sit har et tilbud som koster så mye penger, 4 millioner pluss en årslønn, og likevel er det ikke nok til alle. Vi kan ikke ha en ordning Sit og Velferdstinget ikke tør å snakke høyt om, og samskipnaden bør kun stille med tilbud alle bør få tilgang til, sa Lindström

Flere alternativer ble diskutert

Representant Martine Louise Skulstad pekte på andre alternativer man kan benytte istedenfor tannhelserefusjon.

- Det kan være mulig å se på samarbeidsavtaler med tannklinikker som har studenttilbud, sa hun.

Didrik Nohre Lønvik mente det er viktig å prioritere psykisk helse.

- Man kan se på andre alternativer. Det er viktigere å prioritere psykisk helse, der det er mest press i studentmassen.

Johan Grøgaard mente også ta man kunne forvalte de 5 millionene som er avsatt til dagens tannhelserefusjonsordning annerledes.

Lindström avslutter debatten med å peke på at Velferdstinget har mange store prosjekter man ønsker å satse på framover.

- Vi har mange store prosjekter framover og da må vi stille oss spørsmålet om det er riktig prioritering av studentenes semesteravgift. Vi skal for eksempel bygge studenthus og vinterpark

Nå skal arbeidsutvalget lage et vedtak basert på diskusjonen og innspillene til representantene.