Vil koste 100 millioner å kunne ta opptak i alle undervisningsrom

I kveld behandler studenttinget et vedtak om at de blant annet ønsker å ha opptaksutstyr i alle undervisningsrom.

Det kan ta litt tid før alle undervisningsrom kan ha videomuligheter
Publisert Sist oppdatert

Som Universitetsavisa tidligere har omtalt skal Studenttinget i kveld behandle et forslag fra sitt arbeidsutvalg om å jobbe for at det skal gjøres opptak av alle ordinære forelesninger. Del av dette vedtaket er også at de ønsker at det skal være utstyr til å gjøre opptak i alle ordinære undervisningsrom.

Fakta

Studenttingets vedtaksforslag

Studenttinget NTNU mener at:

• Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger, som tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til vurderingsgrunnlaget er innlevert, om ikke lengre.

• NTNU skal sørge for digitale ressurser og utstyr som muliggjør opptak av all undervisning, uavhengig av format. Det skal som hovedregel kunne gjøres opptak i alle rom som benyttes til undervisning.

• NTNU skal ta ansvar for raskere digital kompetanseheving hos undervisere ogansatte som jobber med studentenes faglige utbytte.

• NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av digitale hjelpemidler og opptak av forelesninger.

• Bruk av digitale verktøy til opptak og forelesninger skal så langt det lar seg gjøre standardiseres og tilpasses universell utforming, samtidig som det er mulig å være kreativ i bruken av interaktive verktøy.

• NTNU må se på muligheten for å utvikle digitalt innhold av høy kvalitet, som et supplement til den tradisjonelle undervisningen.

• NTNU skal gjøre det mulig å følge flere fag digitalt, til fordel for utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer.

Det er Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU som har ansvar for utstyret til opptak av forelesninger. Avdelingsleder Audun Grøm sier til Universitetsavisa at det ikke naturlig å kommentere på et forslag som ikke er endelig vedtatt i Studenttinget ennå. Og at dette er uansett en sak som må diskuteres internt før man kommer med en uttalelse. Men han kan svare på generelt grunnlag.

100 millioner kroner og fem år

- Det vil anslagsvis koste ca 90 millioner i rene investeringskostnader. Driftskostnader og oppskalering av støttetjenester rundt læringsarealene vil komme i tillegg, så totalt vil det nok komme på rundt 100 millioner, ifølge Grøm.

Dette er prisen for å oppgradere alle undervisningsrom. På grunn av at det er begrenset når de har mulighet med å jobbe på rommene vil det også ta en stund å få gjennomført oppgraderingen, selv med denne graden investering.

- Større oppgraderinger av undervisningsrommene kan bare gjøres utenom undervisningsperiodene. I praksis betyr det at vi bare kan jobbe med slike oppgraderinger i sommer- og juleferiene. Gitt denne begrensningen, og gitt at det settes av tilstrekkelig midler til investering, vil det ta anslagsvis fem år å få ferdig en fullskala oppgradering av alle undervisningsrom, sier Grøm

En sjettedel av undervisningsrom med video i dag

Tidligere har Universitetsavisa omtalt at det kun var fem rom som var utstyrt til opptak av forelesninger før pandemien. I løpet av sommeren 2020 fikk de lagt til 30 rom. I løpet av koronapandemien har utviklingen gått betydelig raskere enn før.

- Vi har fått en betydelig økning i investeringsbudsjettet under pandemien. Det har gjort det mulig å oppgradere rom i et langt større tempo enn tidligere. Vi har per i dag 99 rom med opptaksløsninger fordelt på alle tre byene. Dette utgjør ca. en sjettedel av NTNUs ordinære undervisningsrom. Vi jobber kontinuerlig med å utstyre flere rom.

I dag er video noe som legges opp til når seksjonen jobber med å utbedre et rom, forteller Grøm.

Vil ta 20 år med dagens fart

- Vi har som policy når vi oppgraderer infrastruktur i læringsarealene at vi inkluderer opptaksløsninger. Med en rammebevilgning på dagens nivå vil vi ferdigstille ca 30 rom per år. Vi jobber også mye med kompetanseheving blant de ansatte for å synliggjøre mulighetene som ligger i å øke bruken av videobaserte tillegg til undervisningen.

Kjapt omregnet betyr da at det med dagens fart er snakk om en tjue års tid for å oppgradere alle nåværende undervisningsrom.

Avdelingsleder Audun Grøm i Avdeling for utdanningskvalitet.

Helt i starten av pandemien forsøkte seksjonen å sikre seg utstyr til å oppgradere 60 rom heller enn 30, men forsøk på å søke penger til dette ble avslått. Dette betydde som UA tidligere har skrevet, at markedet ble ribbet for utstyr til videoforelesninger. Grøm sier det fortsatt ikke er uproblematisk å få tak i utstyr.

- Ja, dette markedet er fortsatt uforutsigbart. Dels handler det om stor etterspørsel av denne type utstyr globalt. Dels om internasjonalt leveransetrøbbel som følge av frakt og container-utfordringer, etterslep av stengt Suezkanal og lignende.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.