Her legger Ola Borten Moe ned sin første grunnstein

Med murerskeien i hånda: - Det er tilbake til budsjettnormalen i norsk samfunnsliv. Det har vi ikke vondt av.

Ministeren legger en tidskapsel ned i det som blir grunnsteinen i Helgasetr-bygget.
Publisert Sist oppdatert

Ola Borten Moe la ned sin første grunnstein noen sinne mandag morgen. Han innledet sin statsråddebut med murerskei med å parere en kommentar NTNUs direktør for organisasjon og infrastruktur kom med noen minutter tidligere:

Fakta

Helgasetr

* Helgasetr skal samle NTNUs helse- og sosialfag innen forskning og undervisning, sammen med Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud.

* Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker.

* Følgende utdanninger skal inn i bygget: Audiograf, barnevern, ergoterapeut, fysioterapeut, Radiograf, sosionom, vernepleier.

* Studentene som flytter inn i Helgasetr kan se frem til splitter nye lokaler skreddersydd for forskning, undervisning og andre læringsaktiviteter.

* I dag holder de fleste studentene til på campus Tunga.

(Kilde: NTNU)

- Arealeffektivitet, sa du? Haugstad i bakgrunnen.

- Bjørn Haugstad sa at mitt favorittord her er arealeffektivitet. Ja, kanskje det viktigste handler om effektiv utnyttelse av fellesskapets ressurser. Det som er en grei refleksjon er at dersom NTNU og Statsbygg kvitterer ut resten av campusprosjektet med den kvadratmeterprisen man klarer her, så er campussamlinga rett og slett i boks med god margin. Her er kvadratmeterprisen 50 000 kroner, mens vi har akseptert en kvadratmeterpris på 60 000 kroner. Jeg tenker at det er mulig, og det må samfunnet kunne ha som forventning.

Han benyttet også anledningen til å ytre sine forhåpninger om at det nye bygget kan bidra til å bøte på blant annet sykepleiermangelen som brer seg i distriktene.

- Så tror jeg også dette flotte bygget vil gjøre sitt for å fremme tverrfagligheten. I min tid som NTNU-student ble det tverrfaglige ivaretatt på kvelds- og nattestid i bygget skrått over gata, kommenterte en for anledningen lakonisk minister. Bygget han viste til er Studentersamfundet.

Om å prioritere

Statsråden holder to gjesteforelesninger i Trondheim denne uka. Den første holder han på NTNU klokka tolv i dag mandag. Tema er hvordan sikre nasjonal beredskap og kontroll, om trygghet for folks økonomi, samt å utjevne sosiale og geografiske forskjeller ved å tørre og prioritere.

På spørsmål om hva han tenker NTNU kan lære om det temaet, svarer Borten Moe at den lærdommen er relevant for hele samfunnet.

- Vi går inn i ei tid hvor reelle prioriteringer blir betydelig viktigere, både fordi det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og på grunn av demografiske endringer som gjør at vi blir færre i arbeidsfør alder. Da tvinger knallharde prioriteringer seg fram.

- Er det et paradigmeskifte i norsk politikk vi ser nå?

- Ja, det kan man si. Men jeg vil vel heller si at det er tilbake til normalen, med knappe samfunnsressurser. Vi har vært gjennom en periode hvor det har vært mer enn nok til alt, men den perioden er på hell. Det tror jeg ikke vi har vondt av.

Om statsbudsjettet

- Du kan naturligvis ikke si noe om statsbudsjettet som legges fram om halvannen uke. Men likevel: Kommer det flere kutt nå i retning UH-sektoren?

- Jeg er uforstående til premissene for det spørsmålet. Vi har jo ikke kuttet i UH-sektoren.

- Om vi holder oss til bygg i sektoren?

- Vi går videre med de byggene som er vedtatt. Det har aldri vært bygget så mye nå både regnet i antall kvadratmeter og i ressurser anvendt.

Om Dr. Stockmann

- Du skal holde en gjesteforelesning til denne uka – om Doktor Stockmann under Stockmanndagene på Litteraturhuset ...

- Det er et litt annet konsept.

- Stockmann er en interessant karakter. Tenker du at du aksler frakken hans i disse dager?

- Min refleksjon rundt ham er at Ibsen her har skapt en tidløs fortelling det er svært lett å sette seg selv og andre inn i. Så er han også interessant på det viset at jeg tror det henger mye på hvor man står politisk i hvordan man vil bekle de ulike karakterene i historien. Det er ikke gitt at du og jeg ville blitt enige om hvem som er fogd, hvem som er redaktør eller trykkerisjef, eller hvem legen er. Det er det jeg synes er noe av det mest fascinerende ved Ibsen.

Statsbyggs Marius Tunstad, NTNUs Bjørn Haugstad og Sits Audhild Kvam følger interessert med på Ola Borten Moes statråddebut med murerskei.