Ola Borten Moe til NTNU for å snakke om hvor viktig det er å prioritere

Statsråden for forskning og høyere utdanning holder gjesteforelesning på campus Gløshaugen kommende mandag.

Borten Moe på sitt første offisielle statsrådbesøk på NTNU Gløshaugen, den gang flankert av rektor Anne Borg og camppusdirektør Merete Kvidal.
Publisert Sist oppdatert

Statsråden skal blant annet snakke om viktigheten av å tørre å prioritere.

Ministeren for forskning og høyere utdanning gjester NTNU campus Gløshaugen mandag førstkommende for å holde gjesteforelesning over følgende emner:

* Trygghet for folks økonomi.

* Utjevne sosiale og geografiske forskjeller ved å tørre og prioritere.

* Sikre nasjonal beredskap og kontroll.

Borten Moe vil utdype dette i forelesningen.

Forelesningen vil være åpen for studenter, ansatte og andre interesserte, skriver NTNU på Innsida.

Dyre bygg

Senterpartipolitikeren har skapt furore i akademia gjennom det siste halvåret, etter som han har gjennomført det ene drastiske grepet etter det andre innen sektoren. Hensynet til å ta grep om det han har opplevd som galopperende kostnadsutvikling innen forskningsfinansiering så vel som bygging av dyre universitetsbygg, har vært ministerens og regjeringens uttalte motiv.

For NTNUs del skapte beslutningen om å pause prosjekteringen av Ocean Space Centre samt kraftig reduksjon av campusprosjektet sjokkbølger inn i universitetsmiljøet. Også ministerens beslutning om å gjenåpne Nord universitets campus Nesna er blant beslutningene som har vekket reaksjoner.

Regjeringen legger fram statsbudsjettet den 6. oktober, og det er ventet tøffe prioriteringer vil ramme ikke minst UA-sektoren.