ukrainske studenter i Norge

- Det viktigste nå er at de følges opp både faglig og menneskelig

Både ukrainske og russiske studenter tas vare på av norske universiteter.

UiO-rektor Svein Stølen forteller at de er opptatt av å ivareta alle ansatte og studenter fra land berørt av krigen.
Publisert Sist oppdatert

- Den tragiske krigen i Ukraina er krevende for alle, og spesielt for våre ukrainske studenter og ansatte. Vi er svært opptatt av å ivareta våre studenter fra Ukraina, og hadde en samling med dem mandag for å støtte og lytte til hva de trenger i denne situasjonen, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) en drøy uke etter at Russland invaderte Ukraina.

Ifølge Database for statistikk om høyere utdanning var det ved siste registrering høsten 2021 registrert 233 ukrainske studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner og 679 russiske studenter.

Av disse oppholder henholdsvis 35 og snaut 100 seg ved UiO.

- Vi har tydelig markert vårt standpunkt

- Det viktigste nå er at studentene følges opp i ukene som kommer, både faglig og menneskelig, fra studieprogram og institutter. Vi har bedt Studentsamskipnaden i Oslo om å gi disse studentene prioritet om de trenger psykososial oppfølging.

Stølen påpeker også at det ikke bare er ukrainske studenter som kan ha behov for ekstra oppfølging.

- Selv om det er Ukraina og ukrainere som er blitt angrepet av Russland, er det ingen tvil om at svært mange russere ikke støtter Putin-regimets krig, og er fortvilet over grusomhetene som utspiller seg. Vi har studenter og ansatte fra mange berørte land, og er opptatt av å ivareta dem alle, sier rektoren.

UiO var blant de første norske utdanningsinstitusjonene som gjorde sitt standpunkt synlig da de fredag forrige uke heiste det ukrainske flagget.

- Vi har tydelig markert vårt standpunkt om å støtte Ukraina både nasjonalt og internasjonalt i ulike nettverk, sier Stølen og legger til at universitetet per nå ikke har studenter på utveksling til Ukraina, samt at de fleste utvekslingsstudentene til Russland enten er hjemme i Norge igjen eller på vei.

NTNU: - Mange har spørsmål knyttet til opphold og økonomi

Også NTNU markerte tydelig sitt syn på konflikten da de fredag lyssatte Hovedbygningen i det ukrainske flaggets farger.

- Vi har jobbet med flere tiltak for både studenter og ansatte fra de to landene siden fredag. I tillegg har alle studenter fått tilbud om møter med NTNUs ledelse for at vi skal få innblikk i deres situasjon og høre hvilke behov de har. Slike møter er avholdt både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

Han forteller at studentene hadde mange praktiske spørsmål, blant annet knyttet til videre opphold i Norge og økonomisk støtte, og at dette er spørsmål de har tatt opp i møte med Kunnskapsdepartementet.

Ved NTNU er det 11 studenter fra Ukraina og 45 studenter fra Russland.

- Kunnskapsdeprtementet arbeider med retningslinjer for håndtering av slike praktiske utfordringer, og vi avventer nå disse avklaringene, sier Haugstad.

UiB: Ledelsen har møter med studenter og ansatte fra berørte land

Ved Universitetet i Bergen (UiB) opplyser rektor Margareth Hagen at de har 25 ukrainske og 25 russiske studenter.

- Vi kommer til å følge dem systematisk opp og gi dem støtten de trenger i den situasjonen de er i. De får hjelp til å søke om oppholdstillatelse, og innrulles som ordinære studenter ved UiB. Vi er full av beundring for de ukrainske studentene, og for hvordan de står stødig og støtter hverandre i situasjonen de er i, sier Hagen.

Hun forteller at det avholdes egne møter mellom ledelsen og ukrainske ansatte, i tillegg til møter mellom rektoratet og ansatte og studenter fra Russland og Hviterussland.

- Vår fordømmelse er rettet mot Putin og hans regime. Vi har mange russiske ansatte, venner og studenter som nå står i en vanskelig situasjon. La oss vise klokskap og omsorg også i møte med dem.

Moe: Jobber med å finne ut hvordan de skal hjelpe studentene

- Studentene fra Ukraina og Russland skal vi ivareta på best mulig vis. De har ikke noe ansvar for det som styresmaktene i Russland har startet, sier statsråd Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Departementet har bedt universitetene og høyskolene om å melde inn konkrete utfordringer som studenter har eller ser at vil dukke opp fremover.

- De ukrainske studentene kan åpenbart ikke reise hjem nå, og de russiske kan miste tilgang til sine bankkontoer i hjemlandet og bli stående helt utenøkonomiske midler på grunn av sanksjonene. Da trenger de hjelp, og den hjelpen skal de få, sier Moe.

Hvordan denne hjelpen skal organiseres i praksis jobber Kunnskapsdepartementet med nå. I pressemeldingen opplyser departementet også at alle ukrainske studenter i Norge inntil videre er fritatt fra returplikten hvis oppholdstillatelsen deres er i ferd med å gå ut.