- En fellende dom vil utslette grunnforskning som begrep

- Utenriksdepartementet og PST har en kjempejobb å gjøre for å avklare hvor grensene går når det gjelder systemet for eksportkontroll.

- Denen saken handler ikke om mangel på tillit men om manglende kunnskap om hva som rammes av lovgivningen, sier advokat Brynjulf Risnes
Publisert

Det sier Brynjulf Risnes, forsvareren til professoren som ble tiltalt for brudd på forskriftene for eksportkontroll. Rettssaken har pågått i det meste av september måned, og ble formelt avsluttet i dag torsdag ettermiddag.

To tema har stått sentralt: Om tiltalte har gjort seg skyldig i å gi gjesteforskere fra Iran tilgang til sensitiv informasjon som de ikke skal ha, samt hvorvidt han bevisst har sørget for å formulere gjestende iranske visumsøknader slik at NTNU ikke innser behov for å søke om eksportlisens.

- Misforståelser

Ad førstnevnte forhold mener Risnes at forsvarersiden har tilbakevist aktoratets påstand.

- Vi mener å ha bevist at dette dreier seg om rene misforståelser, sier Risnes.

Når det gjelder spørsmålet om eksportlisens, sier advokaten at her har Utenriksdepartementet ikke gjort saken enkel for forskningsinstitusjonene.

- Det er ikke lett å forholde seg til dette regelverket. Her rettes pekefingeren mot UD og mot PST. Her må det gjøres et skippertak for å gå gjennom regelverket.

Tiltalte har reist tilbake til Qatar.

Vil renvaske seg

- Er han innstilt på å komme til Norge og ta sin straff dersom dere får en fellende dom?

- En slik dom vil bli anket, og han har gitt uttrykk for at han er innstilt på å komme hit og fortsette kampen for å renvaske seg.

- Under rettssaken kommenterte du at påtalemyndigheten har til oppgave å etterforske begge veier, det vil si å følge ledetråder som både styrker og svekker mistanken. Du sa at det har ikke skjedd i denne saken. Det er harde ord?

- Ja. I den innledende fasten forelå mistanker mot iranske forskere, disse mistankene har man ikke maktet å få bekreftet. Det burde fått følger, sier forsvarsadvokat Brynjulf Risnes.

Aktor: Regelverket rimelig klart

Aktor i saken var statsadvokat Frederik S Ranke.

Aktor, statsadvokat Frederik Ranke mener imidlertid at mistanken mot tiltaltes brudd på forskrifter er blitt styrket gjennom rettssaken. Ikke minst gjelder det påstanden om at han med overlegg holdt tilbake opplysninger i visumsøknadene for de gjestende iranske forskerne som han måtte vite ville utløse søknader om eksportlisens fra NTNUs side. Tiltalte unnlot å inkludere i visumsøknadene at gjesteforskerne skulle jobbe med eksempelvis AA2024, en aluminiumslegering som rammes av lovgivningen.

- Risnes mener en eventuell fellende dom i praksis vil utslette grunnforskningen i Norge?

- Vi ser ikke slik på det. Nok er det slik at rettsvesenet og akademia definerer disse begrepene ulikt, men vi mener å ha godtgjort at i dette tilfellet dreier det seg utvilsomt om anvendt forskning.

Ranke kan heller ikke se at det er nødvendig å foreta noe omfattende grenseoppgang mellom allmenn, sivil grunnforskning og forskning som utløser søknad om eksportlisens.

- UD mener regelverket er rimelig klart som det står, og vil bli ytterligere klargjort ved den revisjonen som pågår.