tiltalt for brudd på eksportkontroll

Aktor ber om 1,5 års fengsel

- Tiltalte har ikke vært ærlig. Han har trikset og fikset. Det er omtrent umulig for en arbeidsgiver å gardere seg mot slik oppførsel, sa aktor Frederik Ranke i saken mot den tiltalte, tidligere NTNU-professoren.

Den tiltalte tidligere NTNU-professoren har deler av sin utdanning ved Sharif-universitetet i Teheran. Universitetet er satt på egen sanksjonsliste av blant annet EU og USA.
Den tiltalte tidligere NTNU-professoren har deler av sin utdanning ved Sharif-universitetet i Teheran. Universitetet er satt på egen sanksjonsliste av blant annet EU og USA.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 15.50 med aktors påstand om dom.

I januar 2019 avslørte Universitetsavisa at to faste vitenskapelige NTNU-ansatte med bakgrunn fra Iran var satt under etterforskning fra PST. Rettsaken mot den ene som ble satt under tiltale har pågått i Oslo tingrett de siste 3-4 ukene.

Den tiltalte forskeren inviterte fire gjesteforskere fra Iran, som mellom februar 2018 og juli 2019 hadde opphold av ulik varighet ved NTNU. Ifølge tiltalen sørget mannen for at iranerne fikk tilgang til laboratorier hvor blant annet elektronmikroskopet SEM sto plassert. Dette kunne ifølge tiltalen tjene til å utvikle Irans militære evne.

Mikroskopet står på en liste over utstyr og materiale som er forbudt å eksportere til Iran som følge av internasjonale sanksjoner. Det er også forbudt å gi opplæring til iranere i dette.

- Fjernet bevisst sensitiv info

Innledningsvis i sin sluttprosedyre gikk aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, til hardt angrep på den tidligere NTNU-forskerens adferd i forbindelse med invitasjonen av gjesteforskere fra Iran.

Han viste til spesielle ord som tiltalte ut fra en tidligere visumsøknad hadde erfart at utløste henvendelse fra UD. Det dreier seg om ord som aluminium, olje og gass.

NTNUs nanolab. Her skal gjesteforskere fra land som blant annet Iran ikke ha adgang.
NTNUs nanolab. Her skal gjesteforskere fra land som blant annet Iran ikke ha adgang.

- Tiltalte fjernet bevisst informasjon i de iranske gjesteforskernes visumsøknader som han visste kom til å utløse interesse fra NTNU, PST og UD, framholdt aktor.

Han viste videre til reaksjoner fra kolleger ved instituttet over tiltaltes stadig mer «desperate» anstrengelser for å få forskere fra Iran til NTNU som gjesteforskere. Han var blitt spurt om hvorfor han ikke i stedet hentet gjesteforskere fra Tyskland, hvor han tok sin doktorgrad innen han ble hentet til NTNU.

- Det er riktig at det var jevnlig kontakt mellom tiltalte og instituttledelsen, men ikke på noe tidspunkt spurte tiltalte ledere og kolleger om det var greit at de iranske forskerne gjestet NTNU, sa Ranke.

Avviser spenninger som grunn

Ranke var også innom påståtte personkonflikter ved tiltalte og instituttledelsen. Tiltalte har tidligere gitt uttrykk for at anklagene mot ham må sees på bakgrunn av spenninger mellom ham og instituttlederen. Dette tilbakeviste aktor og påpekte at instituttleder er vant til sterke personligheter, og det er ingen grunn til å anta at han ikke var i stand til å forholde seg profesjonelt til tiltalte.

Tiltalte har utdanning fra Sharif University of Technology i Teheran. Dette universitetet er satt på sanksjonsliste av blant annet EU og USA. Tiltalte har hevdet at han har vært uvitende om dette faktum. Det er ikke troverdig, tiltalte er i allmennhet meget godt orientert om forhold i Iran, framholdt aktor.

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 2 eller 5 år, avhengig av hvilken paragraf som kommer til anvendelse.

Et år ubetinget

Aktor Ranke konkluderte med at tiltalte tok et bevisst valg da han besluttet å slippe de iranske forskerne inn i nano-laben. Dette har også avdekket NTNUs manglende internkontroll.

- Det er ingen tvil om at Iran kan ha nytt godt av at disse gjesteforskerne har hatt adgang til dette laboratoriet, sa aktor.

Allmennpreventive hensyn tilsier streng reaksjon, framholdt statsadvokaten. Han la ned påstand om at tiltalte dømmes for overtredelse av eksportkontrollovens § 5.1.4 og §3 B, til fengsel i 1 år og seks måneder, hvor seks måneder gjøres betinget.

Ranke viste til til at tiltalte har kommet frivillig fra sitt bosted i Quatar, et land Norge ikke har utleveringsavtale med, da han ikke nedla påstand om dekning av saksomkostninger.

Tiltaltes advokat Brynjulf Risnes holder sin sluttprosedyre i morgen torsdag. UA følger saken.