Ytring

Hvor mange fronter skal vi, iranere i eksil, kjempe?

- Samme mann som dømmes her i retten, er en av flere titusener høyt utdannede eksperter som på grunn av terrorregimet i Iran lever i eksil, skriver Shahnaz Rahimipoor i denne sterkt kritiske kommentaren til dommen mot den tidligere NTNU-forskeren i Oslo tingrett.

- Vi kan lese fra dommen at det er ingen håndfast bevis, enten i intensjon, gjerning, eller følger av hans gjerning som er straffbart, lagt fram! Men han blir dømt allikevel, skriver Rahimipoor.
- Vi kan lese fra dommen at det er ingen håndfast bevis, enten i intensjon, gjerning, eller følger av hans gjerning som er straffbart, lagt fram! Men han blir dømt allikevel, skriver Rahimipoor.
Publisert

Fredag 11.11. kunne vi lese i media at den tidligere NTNU-forskeren er dømt til åtte måneder i fengsel, fire av dem betinget! For i følge dommen den iransk-tyske professoren ved NTNU gitt tilgang til 4 gjesteforskere fra Iran til elektron mikroskopet ved laboratoriet. Det står videre i dommen «Om noe av kunnskapen som gjesteforskerne opparbeidet ved NTNU er benyttet i Iran, og i så fall på hvilken måte, foreligger det ingen opplysninger om. Det er likevel på det rene at denne kunnskapen kan være til nytte ved utvikling og produksjon av kjernekraft, både ved sivil og militær bruk. Dommen er også klar på at selv om mannen har handlet forsettelig i gjerningen, er det ikke dokumentert noen motiver utover å ønske å hjelpe de iranske gjesteforskerne med å få visum til Norge og studieopphold ved NTNU, slik at de kunne utføre forskning til bruk i sin Phd-grad i Iran. Det var også forskning som forskergruppen hans hadde nytte av.»

Jeg er ingen jurist og ingen ekspert i «Eksportloven» heller! Men jeg har jobbet som akademiker i 20 år i Norge. Jeg vet at elektronmikroskop(i tilfelle her SEM) er et avansert mikroskop som per i dag brukes i mange ulike forskning-, og utviklingsfelt bla medisin. Jeg har tatt hele min utdanning i Norge. Derfor vet jeg lite om hvilken utstyr som finnes i universitetene og forskningssentrene i Iran. Men det var ikke så vanskelig å finne ut av det. Med et raskt søk på nettet kunne jeg finne ut at Norge kan kjøpe/importere den nyest utviklede og høyest moderne elektronmikroskopet fra Iran! Og at miljøene i Iran har besittet med elektronmikroskop lenge før norske miljøer hadde råd til et slikt innkjøp.

Siden 2019 da de forskerne på NTNU ble mistenkt og senere en av dem tiltalt for valg av sine samarbeidspartnere har saken vært interessant for meg. Med samfunnskunnskap jeg har fått med meg i over 30 år i Norge, var jeg helt sikkert på at denne saken ikke vil nå opp til rettssystemet!? Men det gjorde det!? Og som sagt den ene professoren ble tiltalt. Så leste jeg tiltalen i media, og mente at dette ikke holder vann i retten!!? For jeg har hatt stor tillit til rettssystemet i Norge. Jeg sa at her i retten er det AKTOR som må legge fram bevis for at TILTALTE har begått straffbart handling! Men vi kan lese fra dommen at det er ingen håndfaste bevis, enten i intensjon, gjerning, eller følger av hans gjerning som er straffbart, lagt fram! Men han blir dømt allikevel!?

Alle vet at feil skjer overalt, også i retten. Det er bare noen få dager siden vi kunne lese om justismord i Birgitte Tengs-saken og også rettsskandalen i Baneheia-saken!

Aktor mente allmennpreventive hensyn tilsier streng reaksjon, og la ned påstand om at tiltalte dømmes for overtredelse av eksportkontrolloven til fengsel i 18 måneder, hvor 6 måneder gjøres betinget.

Samme mann som dømmes her i retten, er en av flere titusener høyt utdannede eksperter som på grunn av terrorregimet i Iran lever i eksil. I retten kommer fram at han har sine første universitetsgrader fra SHARIF-universitet i Teheran. Dette vil aktor bruke i sin argumentasjon mot tiltalte, at han burde ha vist at dette universitetet er under sanksjoner av EU og USA, på hvilken måte? står det ikke noe om! Det visste heller ikke jeg! Mine informasjoner fra gamle hjemlandet er at de beste og klokeste ungdommene etter en hard konkurranse får komme inn på SHARIF. Og at de i utlandet også har fortrinn å kapre studieplasser. For SHARIF-universitetet er velkjent og velrenommert utenfor Iran også. Det er stadig ferdig utdannede fra dette universitetet som kommer til Europa og USA for å ta videreutdanning.

Vi, eksil iranere, blir ikke undertrykt og straffet av bare terrorregimet i Iran, nei, nå i over 40 år, det å være iraner, vært «banneord»!! Vi blir forskjellsbehandlet og undertrykt av systemer og stater som har rykte på seg som demokratiske og rettsstater. I slike stater er vi mistenkt som «terrorister og spioner» og i vårt gamle hjemlandet som «motstandere av terrorregimet og revolusjonen». Og vi for «ALLMENNPREVENTIVE HENSYN» straffes hardest i begge tilfeller!

Nå, alle forskere og vitenskapelige ansatte med iransk bakgrunn ved hvilken som helst institusjon i Norge bør lese seg både i juss og Norske lover om alt mulig før de tar mot til seg og ville hjelpe en medborger fra Iran. Jeg skal love deg at det ikke var mange av dem i Norge før denne dommen heller!? De fleste av dem allerede er skremt av konsekvensene for deres videre karriere både i Norge og Iran.

Jeg har vært så naiv at jeg trodde en forsker eller vitenskapelig ansatt ved universitetene skal fokusere på deres fag! Og for eksempel om du er ekspert i medisin trenger du ikke ha kunnskap om hvilket folkeslag kan du velge kollegene dine fra? Eller at du ikke kan dele dine kunnskaper med alle! For at du deler kunnskap med feil kollega vil den rammes av en lov som heter «EKSPORTLOVEN»! Tenk om det gjaldt samme regler i gamle sivilisasjoner som Hellas, Persia, Rome,…ja, tenk om Avecinna (Ibn Sina) fra Persia ikke delte sine kunnskaper om moderne medisin, kalt skolemedisin i dag. Tenk om forskere skulle finne krittet selv hver gang de var nysgjerrige på et fagfelt. Tenk om vi ikke fikk lov å få vite at «Jorda var rundt!», at hver enkelt forsker skulle ene og alene , finne ut og kode det humane arvestoffet! Hvor var vi da med hensyn til vitenskapelige fremskritt?

Hvorfor varsler instituttledelsen PST om ureglementert forskning våren 2019? ER dette igjen en såkalt HEKSEJAKT når personalkonflikter ikke kan løses ved NTNU? Vi leser stadige tilfeller, sist i høst var forlik med vitenskapelig ansatt beskyldt for rasisme, kostet oss skattebetalere over 9 millioner kroner, bare 3 av de til advokatkostnader! Før det igjen ulovlig «tvangs flytting» av en annen vitenskapelig ansatt på grunn av interne konflikter som NTNU ikke evner til å løse det!

NTNU har «headhuntet» tiltalte på grunn av hans faglige kompetanse. De visste om hans tysk-iransk bakgrunn, de hadde all mulighet til å be PST om å sjekke hans bakgrunn før de tilbyr ham professorat stilling. Miljøene ved NTNU konkurrer med hverandre for å ha ham ved sitt institutt! De ønsket at tiltalte skal etablere den mye omtalte nPanomekaniske laboratoriet ved instituttet. Tiltalte ble en av de mest produserende vitenskapelig ansatt. Slikt blir lagt merke til på godt og vondt! Han klarer å skaffe millioner til anskaffelse av moderne høyteknologiske utstyr til dette laboratoriet. Instituttet hadde ikke råd til å kjøpe slike kostbare utstyr bare til seg selv. Før etablering av dette laboratoriet måtte studenter og forskere bruke utstyr på deling med andre institutter ved NTNU. Internasjonale gjesteforskere/-studenter kommer på kortvarige, 6 måneders, opphold til ham. Av erfaring vet jeg at 6 måneders arbeid er alt for kort tid til å produsere noe som kan publiseres i anerkjente faglige tidsskrifter. Det er bare noen få som klarer det. Deres arbeidsinnsats er avgjørende for deres fremtid. De jobber dag og natt for å klare deres ambisiøse mål i løpet av det korte oppholdet de har i Norge. De har gått gjennom nåløyet både på deres hjemland og ikke minst Norge. Det er ikke enkelt å få visum til Norge som iraner! Ikke engang en turistvisum til søsken og familie! Det siste har jeg god erfaring med i siste 34 årene.

Så skal tiltalte sitte i retten og forsvare seg at akkurat hans inviterte Phd-studenter kommet gjennom utenriksdepartementets nåløye! Eller forsvare seg at elektronmikroskopet skal ikke være tilgjengelig for hans gruppe fra Iran, mens kollegaens gruppe fra samme land omfattes av andre regler!

For samme grunn, ureglementær forskning, ved NTNU har kollegene til tiltalte omfattende samarbeid med sine iranske kollegaer som bor og jobber i Iran. De sender sine studenter til NTNU, og noen av de får jobb ved samme institutt. Men hen er ikke under lupen for hen ikke har iransk bakgrunn, heller europeisk! Så HEKSEJAKTEN går ikke utover ham!

Internkonflikten går så langt at de må finne noe for å ta han! Når tiltalte etter hvert var lei av all motstand fra instituttledelsen, ber dekan se på saken. Men i følge NTNU, all personalkonflikt skal løses ved laveste nivå. Fagforeninger kan heller ikke hjelpe mye, de mener at de ikke klarer å kjempe mot et system! Her tilfelle NTNU, for de har makt, stor makt i alle ledd! Hvordan skal du løse personalkonflikt ved laveste nivå når du har konflikt med lederen av det laveste nivået, med din egen instituttleder! Og dekan nekter å blande seg i, eller fraskriver seg ansvaret. Slike tilfeller har vært så mange ved NTNU at jeg ikke trenger å nevne navn. Det å lese lokale nyheter i Trøndelag kommer NTNU sine konfliktløsninger på topp!

Motparten kan begynne med sin heksejakt! De engasjerer sine advokater får å grave ned og finne UREGLEMENTÆRE forskning, sitater, eller oppførsel. Da satser de på fult for å ødelegge vedkommendes karriere, psykiske helse, familie, … Det er ikke mange som tåler en slik heksejakt! De blir sykemeldte, begynner å søke jobb andre plasser, de blir tvunget til å si opp stillingene sine, også videre. Men noen klarer å stå i mot, siste sak som kostet NTNU, og skattebetalere over 9 mill kroner er en av tilfellene. Han må få medalje for hans mot og innsatts for å kjempe mot systemet, stor makten, NTNU, og bevise at det hele var en heksejakt uten like!

Hva skal vi, eksil iranere, gjøre da? Vi i jobbene våre som livene våre prøver å adoptere alt som er vanlig i det nye hjemlandet vårt. Ja, vi er betalende medlemmer av de ulike fagforeningene som skal bringe vår sak videre når våre arbeidsgivere og deres makt overfor oss blir for store for at vi kunne klare det alene. Men stadig vekk blir våre sak mindre prioritert for de ikke kan ta kampen mot mektige systemer, her NTNU.