tiltalt for brudd på eksportkontroll

- Jeg har ikke gjort noe galt

- Jeg er hundre prosent sikker på at det jeg drev med var grunnforskning helt uten noen form for militær anvendelse.

Forsvarsadvokatene Brynjulf Risnes og Sven Olle Nohlin pakker sammen etter endt rettssak i Oslo Tingrett.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 14.20 med sluttkommentarer fra tiltalte.

Rettssaken i Oslo tingrett er nå avsluttet. Den tiltalte fikk ordet til slutt, og han benyttet anledningen til å gjenta sin uskyld.

- Dett er ren grunnforskning - pure basic science - uten noen form for anvendelsesbruk når det gjelder militært formål. Vi har forsøkt å forklare en del grunnleggende fenomener. Det er jeg helt sikker på. Vi har fulgt regelverket. Så vidt jeg vet har jeg ikke gjort noe galt, bedyret tiltalte.

- Arbeidskonflikt

Advokatene til den tiltalte tidligere professoren ved NTNU startet sin sluttprosedyre torsdag morgen i saken som er anlagt mot ham. Eks-professoren er tiltalt for brudd på eksportkontrollforskriftene, i det han skal ha gitt gjesteforskere fra Iran adgang til sensitive laboratorier ved NTNU.

- Tiltalte fjernet bevisst informasjon i de iranske gjesteforskernes visumsøknader som han visste kom til å utløse interesse fra NTNU, PST og UD, hevdet aktor Frederik Ranke i sin sluttprosedyre i går.

Forsvarsadvokatene Brynjulf Risnes og Sven Olle Nohlin pekte mot lederen for instituttet hvor tiltalte hadde sitt virke, da de skulle forklare bakgrunnen for denne saken.

- Dette er en arbeidskonfliktsak, framholdt Nohlin.

- Instituttlederen har vært sentral i denne konflikten. Mye av det som har framkommet av anklager stammer fra instituttlederen, hevdet advokat Nohlin, som karakteriserte saken som en «aggressiv oppsigelsessak» med instituttlederen som sentral premissleverandør.

Kunnskapsmangel, ikke mangel på info

Når det gjelder innholdet i anklagene mot tiltalte, viste advokat Risnes til hva han mener er manglende innsikt fra NTNUs side når det gjelder eksportkontrollregelverket.

- Vi trodde det først var aktuelt å henge NTNU. Men det er ikke grunnlag for det, ingen er bedre enn den informasjon man får. Ingen av de andre institusjonene er noe bedre, la Nohlin til.

- Ingen i UH-sektoren tar dette på alvor. Aktor snakker om tillit som lim i systemet, men det er ikke tilliten det skorter på men kunnskapen, framholdet Risnes.

- Den ene NTNU-professoren etter den andre har vært her og vi har sett at de ikke kjenner til SEM (elektronmikroskopet tiltalte er anklagd for å gi gjesteforskerne tilgang til, red.anm.)

Øyeåpner

- Denne saken har vært en øyeåpner for meg, innledet advokat Risnes sin prosedyre med. Han mente bakteppet for tiltalen utgjøres av det storpolitiske landskapet, i særlig grad USAs tette forhold til Israel og tilsvarende fiendtlige forhold til Iran.

- Denne saken har vært en øyeåpner for meg, konstaterer tiltaltes advokat Brynjulf Risnes.

Her blir forskningen skadelidende, sa Risnes.

Han minnet om at påtalemyndigheten har til oppgave å etterforske en sak 'begge veier'. Det har ikke skjedd i denne saken, hevdet Brynjulf Risnes.

- Det kan kjennes som hensynet til eksportkontroll trumfer alle andre hensyn.

Dom i saken vil bli forkynt 1. desember.