Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg håper at debatten omkring campusløsning ikke blir preget av en enten/eller-holdning. Hvordan vi fører prosessen vil bli avgjørende for hvordan folk vil reagere.

Det vakte en viss overraskelse da kommunaldirektør Morten Wolden annonserte at historiestudent og samskipnadsstyreleder Amund Aarvelta fikk den viktige jobben med å lede kommunens arbeid for å samlokalisere kunnskapsinstitusjonene nærmere byen.

LES OGSÅ: NTNU-student blir campussjef

Hjulene er i bevegelse

Aarvelta har knapt rukket å gjøre seg kjent i rådhuset etter han hadde sin første arbeidsdag 13. mai. Som prosjektleder i Rådmannens fagstab skal han fungere som navet i hjulet som ruller i retning samlokalisering av NTNU.

Den formuleringen er i beste fall upresis, mener Aarvelta:

– Jeg skal lede kommunens arbeid med campusutvikling i Trondheim. Det innebærer mange ulike prosjekter i byen, presiserer han.

En av Aarveltas viktigste oppgaver, blir å ivareta tette relasjoner med universitetet. Den nye campuslederen tok turen fra rådhuset til Gløshaugen rett før pinsehelgen. Hjulene er for alvor kommet i bevegelse, nå som Kunnskapsdepartementet har gitt konsulentselskapet Rambøll i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredningen (KVU).

I mellomtiden har NTNU nedsatt sin egen arbeidsgruppe som skal støtte oppunder arbeidet med KVU-en. Tidligere campus-direktør Inge Fottland blir ny, permanent studiesjef, mens Tone Merethe Berg Aasen – seniorrådgiver i prorektors stab for utdanning - blir ny prosjektleder av arbeidsgruppen, melder NTNU på Innsida. Aarvelta, som representant for kommunen, inngår i universitetets arbeidsgruppe.

I tillegg skal en «visjonsgruppe» - ledet av dekan Tore Haugen – tenke vidt og fritt omkring campus i et 25 til 50-års perspektiv. Gruppen starter arbeidet fra høsten av.– Beste studentby, også om femti år

Utvikling av Kunnskapsbyen Trondheim er høyt forankret i den politiske ledelsen i kommunen. Aarvelta skal lede møter i kommunens egen campusgruppe minst én gang i uken.

Som studentpolitiker, var Aarvelta selv overbevist éncampus-tilhenger. Det er han fortsatt.

– «Campus» er et vidt begrep, som gjelder noe langt mer enn selve bygningsmassen og enkeltprosjekter. Derfor er kommunen så sterkt engasjert. For at universitet og høyskolen skal lykkes med sine strategier, så må Trondheim være en attraktiv by for ansatte og studenter.

Ett av NTNUs krav for å vedta en flytting av Dragvoll til sentrum, er utbyggingsrom i et femtiårsperspektiv.

– Jeg håper at alle forsøker å løfte blikket, og erkjenner at Trondheim må posisjonere seg for å fortsette å være en attraktiv kunnskapsby også om femti år.

Både NTNU og kommunen har tatt lærdom av den forrige campus-diskusjonen for seks-syv år siden. Mange NTNU-ansatte opplevde at prosesser og beslutninger ble tatt i lukkede rom. Denne frustrasjonen var sterkt medvirkende til at universitetsstyret til slutt landet på å videreutvikle en tocampus-løsning.

Skal ikke gjenta 2006-prosessen

– Det er vanskelig for meg å analysere det interne livet på NTNU og beveggrunner for at folk reagerer som de gjør.

Trondheim kommune legger stor vekt på åpenhet i denne runden, til tross for meget stramme tidsskjema. Departementet har bestemt at KVU-en skal foreligge innen årets utgang. Denne vil bli premissleverende for endelig valg om Dragvoll fraflyttes til fordel for boligbygging og ny bydel i Trondheim.

LES OGSÅ: Dragvoll kan bli kjøpesenter

Bygningsrådet i Trondheim kommune har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

En campusbeslutning ligger likevel et godt stykke fram i tid, tid nok til å tilstrekkelig involvere alle berørte parter, mener Aarvelta.– Alle skal bli hørt.

Powered by Labrador CMS