Filter Nyheter felt i PFU for Eikrem-sak

Filter Nyheter brøt god presseskikk i sine artikler som koplet Øyvind Eikrem til en Facebook-side som spredte innvandrerfiendtlig innhold, slår Pressens Faglige Utvalg fast.

PFU reagerer utvalget på den konstaterende formen Filter Nyheter valgte. Man kan ikke se at avisa har dokumentert at Eikrem står bak Facebook-sida det har vært reagert sterkt på.
Publisert Sist oppdatert

(Artikkelen er oppdatert med intervjuer med Klungtveit og Eikrem, se nederst i saken)

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem klagde tidligere i høst inn Filter Nyheter for PFU på bakgrunn av avisas omtale av hans kopling til en anonym Facebook-konto som har delt og spredt innvandrerfiendtlig og rasistisk materiale. Han mener avisa har brutt mot Pressens Vær Varsom-plakat på til sammen 9 punkter. Filter Nyheter avviser samtlige klagepunkter.

PFU behandlet Eikrems klage i sitt møte onsdag formiddag.

LES OGSÅ: Eikrem klager Filter Nyheter inn for PFU

LES OGSÅ: PFUs vurdering

I sin vurdering framholder PFU det som forståelig og akseptabelt at Filter Nyheter benyttet seg av anonyme kilder. Videre ser man ingen grunn til å betvile at man har bedrevet aktiv kildekritikk. Når det gjelder Eikrem, er han i en rolle og posisjon som gjør at han må akseptere et slikt søkelys. Han er også en erfaren debattant som kan svare for seg.

Derimot reagerer utvalget på den konstaterende formen Filter Nyheter valgte. Man kan ikke se at avisa har dokumentert at Eikrem står bak. Når han i tillegg benekter påstandene, burde det gitt grunnlag for å ta forbehold, mener utvalget.

Derfor mener de at Filter Nyheter har brutt Vær varsomplakaten på punkt 3.2:

«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.»

LES OGSÅ: Eikrem tør ikke bruke privat epost på jobb

- Bråkjekk

I diskusjonsrunden i PFU fikk konklusjonen full oppslutning fra medlemmene. Kjell Arne Røvik fra Universitetet i Tromsø sa det slik:

- Dette er en alvorlig sak. Det er riktig at Filter Nyheter har mange kilder, men samtlige er anonyme. Og avisa tar ikke et eneste forbehold.

Nestleder i PFU, Ellen Ophaug fra Fredrikstad Blad, istemte dette, og la til at for henne framstår det som uklart hvor vidt Filter Nyheter har sett dokumentasjonen på at Eikrem skulle ha stått bak nevnte Facebook-side, eller om de refererer folk som hevder å ha sett det.

- Jeg kan ikke se at avisa har dokumentert disse påstandene, sa Ophaug.

Stein Bjøntegård fra NRK fulgte opp med å karakterisere Filter Nyheters opptreden i denne saken som «bråkjekk», mens Gunnar Kagge fra Aftenposten formante om at avisa i denne saken måtte ta høyde for at anonyme kilder kan ha egne agendaer.

- Belastende

- Det er ingen tvil om at redaksjonen følte at de her hadde en meget god sak. Da må man sørge for å ta et skritt tilbake og se på hva man har.

Nina Fjeldheim fra Humanistskolen minnet om at dette er en svært belastende sak for Eikrem, mens Øyvind Kvalnes fra BI mente at Filter Nyheter har godtgjort at det er høyst sannsynlig han som står bak, men at det ikke er tilstrekkelig til å konstatere det samme. Derfor har avisa brutt mot god presseskikk på dette punktet.

Avslutningsvis bemerket PFU-leder Anne Weider Aasen fra TV2 at dette har vært en krevende sak.

- Filter Nyheter har jobbet lenge med saken. Men avisa gikk for langt. Og jeg skulle gjerne ha sett den tekniske dokumentasjonen deres.

Klungtveit: De nevnte Bertheussen-saken

- Slik jeg forstår utvalget ville de hatt inn et forbehold om at Eikrem hypotetisk kunne ha gitt også andre tilgang til Facebook-kontoen, eller noe i den retning, sier Filter Nyheters redaktør Harald Klungtveit til Universitetsavisa.

Han mener det ville vært kunstig overfor leserne. Likevel:

- Vi skal selvfølgelig forholde oss til PFUs vurdering. Jeg merket meg for øvrig at et av utvalgsmedlemmene sammenliknet våre artikler med påtalemyndighetens bevisgrunnlag i Bertheussen-saken, uten at jeg skal kommentere det ytterligere.

- PFU skriver også at dere har vært for «konstaterende» i formen?

- Det tar vi til etterretning, samtidig som jeg merker meg at heller ikke utvalgsmedlemmene mener vi har skrevet noe som er feil rent faktamessig. Generelt er jeg i tvil om det har reell betydning for publikums oppfatning av et forhold om mediene legger inn unnvikende formuleringer myntet på PFU, sier Klungtveit.

- PFU-lederen kommenterte at hun gjerne skulle ha sett dokumentasjonen deres?

- Vi kunne sikkert vært mer pedagogiske overfor leserne, medgir Filter Nyheters redaktør.

- Samtidig så er det ikke slik at vi journalister alltid kan publisere alt av kildegrunnlag i alle saker. En av risikoene med slike avveininger er naturligvis denne typen fellelser.

Klungtveit minner om at av de 9 punktene avisa hans ble klagd inn for PFU på, ble 8 avvist.

- Kommer denne fellelsen til å endre måten Filter Nyheter jobber på i slike saker i framtida?

- Nei, det er ikke det journalistiske arbeidet som er kritisert her.

Eikrem er lettet

Hovedpersonen selv sier til UA at han først og fremst kjenner seg lettet etter å ha lest PFUs konklusjon.

- Det kjennes godt å kunne sette punktum i denne saken. Filter Nyheter er dømt i pressens eget organ, en tydeligere dom er det vanskelig å tenke seg. For øvrig kan jeg ikke se at det er mulig å komme til noen annen konklusjon, gitt sakspapirene.

- Filter Nyheters redaktør bemerker at avisa ble dømt på ett av i alt 9 punkter?

- Jeg har ikke noe ønske om å gå i dialog med ham. Det har vært hevdet at Filter Nyheter har handlet i god tro i sitt arbeide med å samle inn informasjon om meg. Til det har jeg én ting å si: Jeg tror ikke den avisa har handlet i god tro i min sak.

Ut over det har Eikrem ingen flere kommentarer.

- Med PFU-fellelsen er denne saken avsluttet for min del.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.