Her har de mål om å skape et «levende laboratorium»

Ny strategi skal gjøre området rundt Elgeseter gate i Trondheim til et «innovasjonsdistrikt i verdensklasse».

Slik ser arkitektene og partnerne for seg at området rundt Elgeseter gate skal se ut i fremtiden.
Slik ser arkitektene og partnerne for seg at området rundt Elgeseter gate skal se ut i fremtiden.
Publisert Sist oppdatert

Det legges ikke noe mellom når «INNOVASJONSDISTRIKT ELGESETER» presenteres i versaler i en pressemelding fra et knippe parter (se faktaboks) som nå har blitt enige om en ny strategi.

Strategien har som hovedmål «å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse som fremmer kunnskap, investeringer og et bærekraftig bymiljø» står det i pressemeldingen.

Den omtaler området rundt Elgeseter gate som en spennende bydel med potensial:

«Nå er målet at bydelen skal være hjertet i et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

En møteplass

- Se for deg et område med åpne og inviterende bygg, grønne områder, arenaer for samskaping, deling og innovasjon og sosiale møteplasser. Et område som samler de mest innovative bedriftene, gründere, det fremste innenfor forskning og utvikling, studentinnovasjon og -skaperglede samt en delaktig og engasjert befolkning. Et miljø for vekst, deling og utvikling samlet rundt NTNU som et nav. Det er dette innovasjonsdistriktet i Elgeseter skal bli, sier samskipnadsdirektør Audhild Kvam i pressemeldingen.

For å oppnå dette skal det nå analyseres hvordan området brukes i dag.

Fakta

«Innovasjonsdistrikt Elgester»

Disse har signert strategien:

  • Trondheim kommune
  • NTNU
  • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
  • Sintef
  • Studenttinget
  • Trøndelag fylkeskommune
  • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • Innovasjon Norge
  • Siva
  • Helse Midt-Norge

«Elgeseter skal være en åpen bydel med rom for hele byen og distriktet, og «mellomroms rommene» kan blant annet utformes med fasiliteter som legger til rette for den lille, spontane aktiviteten, innovative flerbruksarealer, sosiale møteplasser og spennende formidlingsarenaer.»

Ambisiøst

Det er nå opprettet et forum hvor alle parter er med, som nå skal følge opp arbeidet med å få på plass en prosjektorganisasjon og lage handlingsplaner.

«Lederforumet skal nå jobbe for innflagging av bedrifter for å styrke innovasjonsdistriktet og vil fremover sette fokus på innhold» skriver de i pressemeldingen.

- Det er store ord som brukes i pressemeldingen. Dere legger ikke listen litt vel høyt når det snakkes om verdensklasse?

- Det er høye ambisjoner i denne strategien. Partnere prosjektet mener det er viktig at vi samles om et hovedmål som er ambisiøst for å skape kraft og engasjement om innovasjonsdistriktet. Så ja: Dette er ambisiøst, men vi mener forutsetningene er tilstede for å lykkes hvis alle som står bak dette initiativet jobber aktivt for å få dette til, sier samskipnadsdirektør Audhild Kvam til UA.

Rettet 03.07: I pressemeldingen står prosjektet omtalt som «Innovasjonsdistrikt Elgesetergate», noe Trondheim kommune fredag morgen opplyser er feil. Det korrekte er «Innovasjonsdistrikt Elgeseter».