– NTNU bruker for lang tid på Eikrem-saken

– Det er svært belastende for psyken å stå i konflikt over tid. NTNU har plikt til også å ta vare på Eikrem i denne saken, sier Helge Holgersen, som er psykolog og tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB.

Nærmere to år har gått siden UAs oppslag om at Øyvind Eikrem var kalt inn på instituttlederens teppe i forbindelse med sine uttalelser om et dobbeltdrap i Trondheim. De siste månedene har fokuset vært på arbeidsgivers gjennomgang av hans PC. Den saken ruller fortsatt.
Publisert

I begynnelsen av juli gjorde NTNU et ettersyn i Øyvind Eikrems datamaskin. Bakgrunnen for ettersynet var en artikkel i Filter nyheter, som ble publisert i februar. I saken ble Eikrem beskyldt for å stå bak en facebook-konto som kom med fremmedfiendtlige kommentarer.

Nå i slutten av august, er saken fortsatt ikke kommet noe videre.

LES OGSÅ: NTNU vil foreta innsyn i Eikrems e-post

LES OGSÅ: - Også akademikere har lov til å ytre seg idiotisk

Helge Holgersen er psykolog og tillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiB. Han synes behandlingen av Eikrems sak tar altfor lang tid.

square – Man vet at det å stå i en stressituasjon over lang tid er belastende for psyken. Eikrem er i full offentlighet beskyldt for saksforhold allmennheten har sterke oppfatninger om. Jo lenger tid det tar før denne situasjonen løser seg, jo verre er det for ham, sier han.

Øker risikoen for å bryte sammen

Han viser til forskning på varslere, som også ofte kommer i konflikt med arbeidsgiveren sin.

– Det viser seg at jo lengre tid det tar før saken avsluttes, jo mer øker sannsynligheten for at varslere bryter sammen, sier han.

Holgersen sier et slikt press over tid kan få hvem som helst til å bryte sammen.

– Derfor er det uforståelig at NTNU bruker så lang tid. Hvor vanskelig kan det være å gå gjennom dette datamaterialet? NTNU burde satt en tidsfrist overfor advokatfirmaet. Det bør ikke skapes et inntrykk av at NTNU spekulerer i å bruke lang tid på denne saken, sier han.

Han sier det også har vært saker i Bergen, som har dratt ut over år.

– Dersom arbeidsgiver i tillegg kommer med beskyldninger eller vurderinger av saken i mediene, er det ekstra belastende for arbeidstaker, sier han.

Plikt til å ivareta Eikrem

Han understreker at arbeidsgiver har plikt til å ta vare på Eikrem i denne situasjonen.

– NTNU har plikt til å ta vare på alle sine arbeidstakere - også Eikrem. Hva gjør NTNU konkret for å oppfylle den plikten? spør Holgersen.

Hans erfaring som tillitsvalgt er at arbeidsgiver glemmer den biten når de står i en konflikt med en arbeidstaker.

– De opplever at de er i en konflikt, og glemmer sin plikt til å følge med på om vedkommende har det bra. Uansett om arbeidstakeren har gjort noe galt eller ikke, så gjelder denne plikten - mye tyder på at oppfølgingen ikke har vært god nok i Eikrem-saken, sier han.

Han mener denne plikten lett kan ivaretas ved at bedriftshelsetjenesten får beskjed om å følge opp arbeidstakeren tett. Slik slipper lederen, som kan være involvert i konflikten, å være den som følger opp.

Holgersen mener Eikrem burde blitt ekstra godt ivaretatt i forbindelse med gjennomgangen av datamaterialet hans.

– Hvordan oppleves det når arbeidsgiver går gjennom alle mailene dine, med personlig innhold? Har han noen å snakke med i denne situasjonen? Mest sannsynlig er ledelsen så lei av det hele, at de glemmer omsorgsdelen av ansettelsesforholdet, sier han.

Har ikke fått oppfølging

Øyvind Eikrem kommenterer selv at han ikke har fått noen oppfølging fra arbeidsgiver på hvordan han har det i denne situasjonen.

– Jeg har selv tatt kontakt med bedriftshelsetjenesten ved én anledning. Det er det eneste, sier Eikrem.

– Har noen i ledelsen tatt kontakt og spurt hvordan det går?

– Nei, det har ikke vært noen slik oppfølging, sier han.

– Hvordan opplever du det når saken trekker sånn ut i tid?

– Enhver kan jo tenke seg hvordan det ville være å stå i en slik situasjon. Hensikten er kanskje å få meg til å slutte i jobben? sier Eikrem.

Venter på rapporten

Konstituert dekan ved SU, Tine Arntzen Hestbek, sier det er vanskelig å si når det kan komme en konklusjon i saken.

– Vi venter på en rapport og vurdering fra firmaet Simonsen Vogt Wiig, som på oppdrag fra oss forsøker å finne ut om en av våre ansatte står bak Facebook-kontoen som ble omtalt i Filter nyheter, forklarer Hestbek på mail.

– Hva er årsaken til at dette tar så lang tid?

– Jeg kan dessverre ikke gå inn på hvorfor undersøkelsen trekker ut i tid, svarer Hestbek.

– Kan eventuelle funn føre til at Eikrem mister jobben,eller vil andre reaksjoner være mer aktuelt?

– Det er for tidlig å si noe om, vi avventer resultatet av undersøkelsen før vi tar stilling til veien videre.

Hvordan følger man opp den ansatte som granskes i slike prosesser?

– Vi kan ikke kommentere vår oppfølging av enkeltansatte. Denne personalsaken er utvilsomt krevende både for Eikrem og for hele arbeidsmiljøet som han tilhører, sier Tine Arntzen Hestbek.

UA har også spurt HR-sjef Arne Hestnes hvordan Eikrem har blitt fulgt opp, men han svarer at han ikke ønsker å kommentere dette i media.

Ressurskrevende sak

Hun sier hun er kjent med at det foreligger klager rettet til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen.

– Vil deres konklusjoner være av betydning for NTNUs konklusjoner?

– Generelt så mener jeg det er bra at vi har kontrollorgan som kan vurdere hvordan statlige virksomheter utøver sin myndighet. NTNU tar alltid hensyn til kontrollorganenes tilbakemeldinger som kan ha betydning for våre vurderinger og avgjørelser, uten at jeg kan forskuttere om det vil påvirke utfallet i denne saken, sier hun.

– Denne saken har jo nå gått over lang tid. Hvor mye penger er brukt på den?

– Det er vanskelig å svare på nå, siden undersøkelsen fortsatt pågår. Dette er åpenbart en ressurskrevende sak, sier Hestbek.

Ifølge fakturaer UA har fått tilgang til, betalte NTNU ca 250.000 kroner til Simonsen Vogt Wiig for arbeidet de gjorde i etterkant av at Eikrem hadde uttalt seg til Resett i 2018.

Et knippe av UAs saker om Øyvind Eikrem og Resett-debatten:

LES OGSÅ: Kalt inn på instituttlederens kontor etter intervju med Resett

LES OGSÅ: Dekanen: - Eikrem er innenfor

LES OGSÅ: Berg sendte epost og ba om reaksjon mot Eikrem

LES OGSÅ: - Mennesker dreper, ikke kulturen deres

LES OGSÅ: Oppvaskmøte bak lukkede dører

LES OGSÅ: Forsmo etterlyser støtte fra Bovim

LES OGSÅ: Rektor: Her tråkket vi feil

LES OGSÅ: FrP-representant stilte spørsmål i Stortinget om Eikrem

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Øyvind Eikrem debatt morgenbladet