NTNU vs Eikrem:

NTNU engasjerte to advokatbyråer

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med prosessen mot Øyvind Eikrem.

Øyvind Eikrem tror selv det andre advokatbyrået ble konsultert for å undersøke muligheten for å si ham opp. Dette avviser daværende SU-dekan Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Det har vært kjent at NTNU engasjerte advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig til å granske Øyvind Eikrems aktiviteter tilknyttet Facebook-kontoen som Filter Nyheter kopler til ham. Siden har bidratt til å dele og videreformidle innvandrerfiendtlig innhold, og NTNU besluttet å kreve innsyn i Eikrems to datamaskiner for å finne ut om det er hold i påstandene. Eikrem meldte på et tidspunkt de to PC-ene stjålet.

I sommer klagde Eikrem NTNU inn for Sivilombudsmannen for universitetets behandling av ham. I den forbindelse bad han NTNU om innsyn i alle dokumenter som vedkommer denne saken, også dem som involverer advokatfirmaet. NTNU nektet ham innsyn med begrunnelse i at «Du anses ... ikke som part i kontraktsforholdet mellom NTNU og Simonsen Vogt Wiig AS.»

Dette høstet sterk kritikk fra jusprofessor Jan Fridtjof Bernt, som karakteriserte avslaget som «ganske oppsiktsvekkende.»

Eikrem ba om innsyn

Eikrem ba i september NTNU om innsyn i dokumentene som NTNU oversendte Sivilombudsmannen som svar på klagen. Dette har NTNU nå svart på. Eikrem får ikke se til sammen 11 av disse dokumentene.

Hovedpersonen selv reagerer sterkt på at han ikke får se dokumenter som Sivilombudsmannen får se og vurdere, når NTNU skal forsvare seg mot hans klage mot deres behandling av ham.

Når det gjelder det arbeidsgiver har gitt ham innsyn i, framkommer imidlertid en opplysning som hittil har vært ukjent for ham.

Arntzen de Besche

I sammenstillingen, som UA har sett igjennom, framgår det at NTNU har hatt kontakt med enda et advokatbyrå, Arntzen de Besche i Oslo, med representasjon i Trondheim.

Dette advokatfirmaet tilbyr blant annet juridisk bistand innen arbeidsrett. «Vi har Norges ledende fagmiljø innen arbeidsrett. Vår arbeidslivsavdeling er blant landets største og har betydelig kunnskap innen kollektiv og individuell arbeidsrett både nasjonalt og internasjonalt,» står det å lese på advokatfirmaets hjemmeside. «Konkret bistand for Arbeidsretten» er blant firmaets tjenestefelt.

Mener de undersøkte muligheten for å sparke ham

I de første dagene etter oppslaget i Filter Nyheter foregikk det skriftlig kommunikasjon i saken mellom advokatbyrået og NTNU. I sammenstillingen framgår det at fire slike kommunikasjoner, fredag, søndag og mandag, er blant de 11 dokumentene NTNU nekter Eikrem innsyn i.

Selv anser Eikrem det som sannsynlig at Arntzen de Besche ble konsultert for å undersøke muligheten for å gi ham sparken.

Muligheten for oppsigelse eller avskjedigelse var framme den første tida. I senere kommunikasjon avviser daværende dekan Marit Reitan at det diskuteres som aktuelt alternativ.

Reitan: Det stemmer ikke

UA har vært i kontakt med Reitan, som i dag er prorektor for utdanning ved NTNU. På spørsmål om hun kan bekrefte at dette advokatbyrået har vært brukt, i tilfelle til hvilke formål, svarer den tidligere SU-dekanen slik i en epost:

- Jeg kan bekrefte at vi SU-fakultetet engasjerte Arntzen de Besche til å bistå med juridiske tjenester, i én del av denne saken.

- Eikrem tror selv Arntzen de Besche ble brukt til å vurdere muligheten til å si ham opp. Kan du bekrefte dette?

- Denne saken er såpass spesiell at vi har sett behov for å leie inn juridisk spisskompetanse, men det har ikke vært en del av oppdraget til Arntzen de Besche å vurdere om Eikrem kan sies opp.

- NTNU har altså anvendt seg av to ulike advokatbyråer i denne saken. Hvordan begrunner du det?

- Arntzen de Besche har bistått med juridisk rådgivning, mens Simonsen Vogt Wiig har hatt ansvar for uavhengig faktainnsamling.

Arntzen de Besche har ikke besvart vår henvendelse.