Riksantikvaren har godkjent ny byggeplan for Hovedbygningen

Riksantikvaren godtar nå Statsbyggs nye forslag til ombygging av Hovedbygningen på Gløshaugen.

Sånn ser de nye planene for baksiden avHovedbygget ut. Bildet viser sørsiden av Hovedbygget, sett fra plenen bak.
Publisert Sist oppdatert

Riksantikvaren har vært sterkt engasjert i hvordan Hovedbygningen på NTNU skal se ut i ny campus.

Riksantikvaren sa i oktober at endringene NTNU og Statsbygg foreslo i ombygningen av Hovedbygningen var i direkte konflikt med fredningen og hovedbygningens nasjonale verdier.

Riksantikvaren var spesielt kritisk til at Hovedbygningens sørside skulle kapsles inn i et annet bygg.

Utover høsten 2022 har det vært flere møter mellom Statsbygg og Riksantikvaren. Reguleringsarkitekt Asplan Viak har kommet med et nytt forslag, som Riksantikvaren nå altså har godkjent. Bildet viser det nye forslaget.

«Imøtekommer innsigelsen»

«Riksantikvaren har vurdert det tilsendte materialet, og vurderer at det imøtekommer vår innsigelse i tilstrekkelig grad», skriver avdelingsdirektør Elisabeth Dahle 5. januar 2023, i et brev UA har fått tilgang på.

Dermed kan reguleringsplanen vedtas, under forutsetning av at den vedtas med denne løsningen.

Riksantikvaren forutsetter også at de temaene som har vært diskutert med Trøndelag fylkeskommune når det gjelder tiltak i grøntarealet er løst.

Konkrete dispensasjoner fra fredningen som det er behov for skal søkes om, og behandles i den videre detaljerings- og byggeprosessen.

- Er på det rene at det påvirker den fredede bygningen

At Riksantikvaren ikke lenger har innsigelser betyr at Trondheim kommune kan ferdigstille planforslagene som skal til behandling i løpet av vinteren og Statsbygg kan ferdigstille byggeprogrammet.

- Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en løsning og et kompromiss som tar vare på de viktigste kvalitetene ved den fredede hovedbygningen på NTNU. Derfor kan vi frafalle innsigelsen, slik planforslaget ser ut nå. Planforslaget er betydelig forbedret fra det som vi la ned innsigelse mot, men det er på det rene at dette likevel påvirker den fredede bygningen, sier riksantikvar, Hanna Geiran i en pressemelding fra Statsbygg.

Riksantikvar Hanna Geiran mener det nye forslaget er betydlig forbedret.

Mindre omfattende tilbygg

Innsigelsen gikk på at det planlagte tilbygget var for stort. Statsbygg, kommunen, NTNU og Riksantikvaren har alle samarbeidet for å finne en minnelig løsning.

Den omforente løsningen som nå går til politisk behandling består av et mindre omfattende tilbygg enn planforslaget riksantikvaren varslet innsigelse til, og sikrer at biblioteket fortsatt står fritt og at aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn i dag, skriver Statsbygg.

- Tilbygget gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen, med åpne og utadrettede lokaler for ansatte og studenter. Det gir også mulighet for å åpne bygget ut mot omgivelsene med universell tilgjengelighet, sirkulasjon og ny funksjonalitet, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg.

«Planen åpner for et tilbygg på den gamle Hovedbygningen som er et ryddig og samlende grep som skal styrke historien med et spennende skille mellom epokene i byggets utvikling der den opprinnelige hovedbygningen fra 1910-1914 og biblioteksfløya fra 1947 spiller en viktig rolle.», skriver Statsbygg.

- Dette vil gi flere funksjonelle rom som supplerer de flotte rommene som finnes i hovedbygningen allerede, og bidra til at hovedbygningen blir et naturlig hovedknutepunkt på campus, sier prosjektleder for Campussamling NTNU Hanna Maria Jones i Statsbyggs pressemelding.

Hanna Maria Jones sier NTNU vil videreutvikle bygget sånn at det åpnes opp og blir tilgjengelig for alle, og at det får de funksjoner og areal som NTNU har behov for.