Campusprosjektet «avsluttes i sin nåværende form», kutter 196 millioner

Dette står om Campusprosjektet i regjeringens forslag.

Campusprosjektet i sin nåværende form, nå skal man eventuelt finne en ny form.
Publisert Sist oppdatert

Revidert nasjonalbudsjett er her og regjeringen ønsker å se på flere store byggeprosjekt. Ocean Space Centre er utsatt og campusprosjektet har allerede blitt sendt tilbake til tegnebordet av Ola Borten Moe.

I regjeringens stortingsproposisjon om endring i statsbudsjettet står det at «Prosjektet NTNU Campussamling skal avsluttes i sin nåværende form. Regjeringen vil utrede alternativer for en betydelig nedskalering av prosjektet, og foreslår å redusere bevilgningen til forprosjektet med 196 mill. kroner. »

Videre står det at «det er bevilget 336,0 mill. kroner i 2022. Det foreslås å redusere bevilgningen til prosjektet med 176,0 mill. kroner. Gjenstående bevilgning skal brukes til å sluttføre reguleringsprosesser og avslutte pågående programmeringsarbeid på en måte som gjør at det vil være mulig å ta i bruk ved en ev. videreføring av prosjektet.»

Det står også at bevilgningen skal brukes til arbeid med å utrede alternativer for det nedskalerte prosjektet, samt videre planlegging og forprosjektering.