Ytring

Åpent brev til NTNUs styre: - På tide å snu, NTNU

- Det siste vi trenger nå er hastig oppførte bygninger som hverken møter dagens eller fremtidens behov, skriver vitenskapelig ansatte, som oppfordrer NTNU-kolleger til å signere på opprop til støtte for å sette campusprosjektet på vent.

Til neste styremøte. - Vi ber NTNUs styre sette campusprosjektet på vent hvis ikke forutsetningene over med sikkerhet kan innfris, skriver en gruppe NTNU-ansatte hvor mange har campus Dragvoll som arbeidssted.
Til neste styremøte. - Vi ber NTNUs styre sette campusprosjektet på vent hvis ikke forutsetningene over med sikkerhet kan innfris, skriver en gruppe NTNU-ansatte hvor mange har campus Dragvoll som arbeidssted.
Publisert Sist oppdatert

Hvis planen med en sammenslått campus på Gløshaugen skal gjennomføres, må vi være trygge på at fordelene ved sammenslåing vil oppveie ulempene. Som ansatte på NTNU føler vi at våre stemmer i liten grad har blitt hørt, og dette gjelder særlig i perioden etter nedskaleringen av rammen for Campussamlingen medførte det som kalles en «redefinering av prosjektet». Vi opplever at forskjellen mellom visjonen som ble presentert for campus og det som nå ligger på bordet er dramatisk stor. Vi ber derfor styret om å vurdere svært nøye om de kan stille seg bak campus-prosjektet slik det nå fremstår.

Vi ber styrets medlemmer særlig vektlegge disse punktene:

Vi må vite at den nye campusen faktisk gir bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling enn i dag.

Vi må være sikre på at de faglige synergiene som lå til grunn for campusprosjektet fortsatt er mulige med dagens nedskalerte modell.

Vi må vite at vi får noenlunde samme areal for forskning og undervisning på en sammenslått campus som vi har i vår nåværende situasjon.

Vi må være trygge på at det finnes rom for kjernevirksomheten vår. Det betyr blant annet at vi trenger tilstrekkelig store auditorier til å holde forelesninger. Vil man endre på måten man underviser store studentkull på, for eksempel til undervisning i små grupper, må de økonomiske betingelsene (finansieringsmodellene) endres før arkitekturen.

Vi må være sikre på at ansatte og studenter får tilfredsstillende arbeidsforhold, aller helst at ansatte som ønsker enekontor, vil få det.

NTNU skal aktivt bidra til at vi som samfunn når FNs bærekraftsmål. Da må man være sikker på at nybyggene tar i bruk all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å være bærekraftige. Særlig må klimaavtrykket til nybyggene være så små som mulig, og vise vei for fremtidens bærekraftige byggeindustri.

Målet om lavest mulig klimaavtrykk må inkludere byggeprosessen, ikke bare driften av ferdige bygg.

Vi forventer at realistisk og bærekraftig gjenbruk av NTNUs bygninger på Dragvoll er avklart før nybygg på Gløshaugen oppføres.

I løpet av de siste årene har campusprosjektet mistet legitimitet hos svært mange av NTNUs ansatte. Regjeringens dramatiske kutt i prosjektet har ikke utløst noen proteststorm blant oss som arbeider på NTNU. Vi går inn i en periode med økonomisk usikkerhet og eskalerende klimakrise.

Vi ber NTNUs styre sette campusprosjektet på vent hvis ikke forutsetningene over med sikkerhet kan innfris. Det siste vi trenger nå er hastig oppførte bygninger som hverken møter dagens eller fremtidens behov, som rent faktisk reduserer kvaliteten på NTNUs undervisnings- og arbeidsrom heller enn å forbedre dem, og som snarere bidrar til, heller enn løser klimakrisen.

Vi oppfordrer ansatte og studenter som er enige med oss om å signere oppropet som vi har opprettet her

Professor Anne Gjelsvik, Institutt for kunst og medievitenskap

Førsteamanuensis Margrethe Stang, Institutt for kunst og medievitenskap

Førsteamanuensis Daniel Johansen, Institutt for arkitektur og teknologi

Førsteamanuensis Arve Hjelseth, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Professor Pål Thonstad Sandvik, Institutt for moderne samfunnshistorie

Professor Leif Edward Ottesen Kennair, Institutt for psykologi

Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, Institutt for lærerutdanning

Professor Hein B. Bjerck, Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Professor Bjørn Holmedal, Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis Kristine Ask, Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Professor Thomas Brandt, Institutt for historiske og klassiske studier

Professor Roe Fremstedal, Institutt for filosofi og religion

Førsteamanuensis Anne Karine Kleveland, Institutt for språk og litteratur

Professor Norvald Stol, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi