Statsbudsjettet

Legger til grunn at det blir OSC og nytt campusbygg

Forsknings- og høyere utdanningsministeren signaliserer i forkant av statsbudsjettet at det ser lyst ut for Ocean Space Centre og nytt campus på NTNU.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, på vei fra et møte med NTNU-ledelsen om kostnaden på kvadratmeteren campusutbyggingen.
Publisert

I et intervju med Adresseavisen uttrykker forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Bortan Moe at han er optimistisk til at det blir plass i statsbudsjettet til Ocean Space Centre og campussammenslåing.

– Jeg legger også til grunn at vi får på plass Campus i Trondheim og Ocean space centre. Det er sannsynligvis aldri bygget så mye på så kort tid innenfor universitet- og høyskolesektoren. Og dette er bare de store prosjektene, sier Borten Moe til Adresseaviseavisen.

Ministeren viser til NTNUs campussamling som eksempel på at man må og kan spare på ressursene.

– Der kan man nå få til nesten det samme, men sparer seks milliarder kroner. Det er 1100 kroner spart per nordmann for det tiltaket alene. Det er mye penger, det, sier han.

De seks milliardene spares inn ved å utelate kunst og musikk fra campussamlingen.

Senke kvadratmeterprisen

19. august var ministeren i møte med NTNU-ledelsen hvor han konkluderte med at prisen på kvadratmeteren i campussamlingen måtte senkes. Til Universitetsavisa den gang sa Moe at det ikke kan forsvares at campussamlingen vil koste mer enn å bygge universitetssykehus.

-Humsam er enkle bygg. Det er forelesningssaler, det er kontor, det er samareal og kantine. Det er ikke avanserte laboratorium, ingen avanserte prosessanlegg. Du kan ikke forsvare at det skal koste mere enn å bygge et universitetssykehus i Stavanger. Da handler det ikke om kvalitet, da handler det bare om at du har sjekket ut på pris.