Campussamling

Borten Moe vil ha kvadratmeterprisen enda lengre ned

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe satt i møte i dag med NTNU og Statsbygg for å avklare og definere forventningene til campusprosjektet.

Statsråden mener at man kan ikke forsvare at campusprosjektet blir dyrere enn et universitetssykehus.
Publisert

I innledningen til oppdragsbrevet KD sendte ut 1. juli erklæres det at «vi har merket oss at det har vært jobbet godt og konstruktivt fra både Statsbygg og NTNU ifb. oppdraget om å redefinere prosjektet.» I dag hadde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe et møte med NTNU og Statsbygg for å avklare forventningene de har til campussamlingen.

- Dette møtet var for å gå gjennom våre forventninger, og forståelse da rundt videre rammen for prosjektet fra vår side sammen med både Statsbygg som byggherre og NTNU som bruker.

Han forteller til UA at de har valgt å gå for alternativet synergi for campusprosjektet, men at kostnadsrammene likevel skal overholdes.

- Fra regjeringen sin side har vi sagt at vi går for det som heter synergi, der du flytter Humsam opp dit vi står nå, og tror veldig sterkt det er viktig for å realiser den tverrfagligheten som campussamlingen handler om. Men så sier vi også at en forutsetning for det er at man klarer å realisere prosjektet innenfor de rammene som har satt, da knappe 6 milliarder.

Rimelig forventning

Ministeren mener at kostnadsrammen for prosjektet er realistisk og viser til at det er flere sammenliknbare bygg lokalt som har gjennomført prosjekter med en lavere enhetspris.

- Enhetskostnaden har jo gått betydelig ned gjennom våren og når vi startet var den på i overkant av 100 000. Nå er den rett over 60 000. Men som vi også skriver i oppdragsbrevet er vi kjent med at det finnes sammenliknbare bygningsprosjekt i umiddelbar nærhet, som det nye laboratoriebygget til sykehuset på Elgesæter, som realiseres for litt over halvparten. Altså en kvadratmeterpris på litt over 30 000.

Han mener det er rimelig av ham selv som statsråd og av departementet å forvente at synergi-prosjektet realiseres innenfor kostnadsrammene som er satt. Nå jobbes det videre med prosjektet for å se man kan redusere enhetskostnadene ytterligere.

Kvadratmeteren

Borten Moe peker på at det ikke skal være særlig kostnadskrevende å bygge lokaler for humsam, sammenliknet med andre typer bygg.

-Humsam er enkle bygg. Det er forelesningssaler, det er kontor, det er samareal og kantine. Det er ikke avanserte laboratorium, ingen avanserte prosessanlegg. Du kan ikke forsvare at det skal koste mere enn å bygge et universitetssykehus i Stavanger. Da handler det ikke om kvalitet, da handler det bare om at du har sjekket ut på pris.

Det er dårlig nytt for de som ønsker å forbli på campus Dragvoll. Borten Moe avklarer at det nå skal gjennomføres campussamling.

- Vi går for samling av campus og da sier det seg selv at skal du først begynne å flytte fra Dragvoll må du flytte hele Dragvoll.

Skulle NTNU og Statsbygg ikke klare å realisere prosjektet innenfor de rammene oppdragsbrevet klargjør, vil NTNU måtte se mot Lerkendal i stedet. Han har likevel tro på at det skal la seg gjøres.

- Jeg tror de får det til og de tror også selv at de får det til, sier statsråden.

Optimistisk til det motsatte er bevist

- Vi har en ganske stram tidsplan. Statsråden er veldig tydelig på at det som står i oppdragsbrevet er de rammene vi skal jobbe innenfor så nå forbereder vi oss sammen med Statsbygg for å gå løs på den oppgaven, sier rektor Anne Borg om møtet med Borten Moe.

Er du optimistisk?

- Ja det er jeg. Men vi må vise at vi klarer å holde en kostnadsrammen. Det må vi og Statsbygg og få til i fellesskap. Så jeg er optimistisk til det motsatte eventuelt er bevist.