Campusprosjektet

NTNU kan måtte betale regning for midlertidig drift selv

NTNU trenger over 350 millioner kroner til midlertidig drift under campusprosjektet. Pengene kan måtte hentes innen eksisterende rammer, ifølge NTNU.

Rektor Anne Borg og prosjektdirektør Merete Kvidal ønsker seg ekstra penger til midlertidig drift under campusutbyggingen. Men det er foreløpig usikkert om forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil åpne pengesekken. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Rektor Anne Borg og prosjektdirektør Merete Kvidal ønsker seg ekstra penger til midlertidig drift under campusutbyggingen. Men det er foreløpig usikkert om forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil åpne pengesekken. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Publisert

UA skrev nylig at NTNU ber om 359 millioner ekstra i budsjettforslaget for 2023. Pengene skal brukes til midlertidig drift og til involvering underveis i campusprosjektet.

LES SAKEN HER: NTNU ber om 359 mill ekstra.

«NTNU vil i årene fremover måtte kanalisere en stor andel av egne midler til Campussamling og Ocean Space Centre, samt til prosjektet Helgasetr. Dette vil innebære et forsterket behov for tildeling av ekstra midler», skriver rektor Anne Borg i brevet til Kunnskapsdepartementet.

Direktør for virksomhetsstyring, Knut Aspås, sa i forrige uka at NTNU ikke har fått noe signal om at de får disse ekstrabevilgningene. Det kommer eventuelt først i forbindelse med Statsbudsjettet 2023.

Må finne penger innen rammene

UA har spurt Knut Aspås hvor trangt det blir dersom NTNU ikke får disse midlene, og hva det i tilfelle kan gå ut over.

– Hvis vi ikke får tildelt friske midler, må vi finne finansiering innenfor eksisterende rammer for NTNU, sier Aspås.

Han sier NTNU uansett må finne gode løsninger på de behovene NTNU har i de ulike prosjektene.

– Hva konsekvensene vil bli hvis vi ikke får disse midlene, er det for tidlig å si noe konkret om, sier Aspås.

Kan jobbe bedre med brukerne

Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusprosjektet, sier hun håper at NTNU får de ekstra midlene vi har foreslått i budsjettet for 2023.

–Dette vil bidra til at vi kan arbeide enda bedre med for eksempel brukerinvolvering, og å finne gode løsninger rundt midlertidig drift, sier Kvidal.

I brevet til KD ber NTNU som 303 millioner ekstra fordelt over tre år til Campussamling. NTNU ber også om 28 millioner til Ocean Space Center og 28 millioner til Senter for psykisk helse i ekstrabevilgninger.

Rektor Anne Borg har tidligere sagt at hun er skuffet over statsbudsjettet for 2022.